TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 12 BÀI 13

     

Câu 1. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự bùng nổ của khởi nghĩa im Bái (9 - 2 - 1930) là

A. Xích míc giữa tư sản dân tộc với thực dân Pháp.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 13

B. Xích míc giữa binh lính vn với thực dân Pháp.

C. Thực dân Pháp khủng cha sau vụ sát hại trùm mộ phu Ba-danh.

D. Sự thành lập và hoạt động của nước ta Quốc dân đảng.

Lời giải: 

Nguyên nhân thẳng dẫn đến sự bùng nổ của khởi nghĩa yên ổn Bái (9 - 2 - 1930) là thực dân Pháp khủng tía sau vụ giết hại trùm tuyển mộ phu Ba-danh.

Đáp án nên chọn là: C

Câu 2. Cuộc khởi nghĩa im Bái (9 - 2 - 1930) đặt bên dưới sự lãnh đạo của

A. Tân Việt giải pháp mạng đảng.

B. Hội việt nam Cách mạng Thanh niên.

C. Đảng cộng sản Việt Nam.

D. Vn Quốc dân đảng.

Lời giải: 

Cuộc khởi nghĩa im Bái (9 - 2 - 1930) đặt dưới sự lãnh đạo của vn Quốc dân đảng.

Đáp án bắt buộc chọn là: D

Câu 3. Nguyên nhân khách quan khiến khởi nghĩa im Bái (2/1930) thất bại là

A. Thực dân Pháp còn mạnh.

B. Tổ chức việt nam Quốc dân đảng non yếu.

C. Khởi nghĩa nổ ra bị động.

D. Khởi nghĩa nổ ra chậm rì rì so với yêu thương cầu.

Lời giải: 

Nguyên nhân khách quan khiến khởi nghĩa yên Bái (2/1930) lose là thực dân Pháp còn mạnh.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 4. Ý nghĩa lịch sử hào hùng lớn tuyệt nhất của cuộc khởi nghĩa lặng Bái (2/1930) là

A. đóng góp phần có vũ lòng yêu thương nước với chí căm thù của nhân dân ta đối với bầy đàn cướp nước và tay sai.

B. Ngừng vai trò lãnh đạo cách mạng của thống trị tư sản dân tộc so với cách mạng Việt Nam.

C. Khắc ghi sự khủng hoảng rủi ro của khuynh hướng cách mạng dân chủ tứ sản.

D. Việt nam Quốc dân đảng đáp ứng 1 phần yêu mong của trách nhiệm dân tộc của quần chúng ta.

Lời giải: 

Ý nghĩa lịch sử vẻ vang lớn nhất của cuộc khởi nghĩa im Bái (2/1930) là đóng góp thêm phần có vũ lòng yêu nước và chí phẫn nộ của quần chúng ta đối với bầy đàn cướp nước cùng tay sai.

Đáp án phải chọn là: A

Câu 5. Nhân đồ gia dụng nào nhập vai trò đặc biệt quan trọng của nước ta Quốc dân đảng?

A. Phan Bội Châu.

B. Phan Chu Trinh.

C. Tôn Đức Thắng.

D. Nguyễn Thái Học.

Lời giải: 

Nguyễn Thái học là trong số những thành viên sáng lập với là lãnh đạo hàng đầu của vn Quốc dân đảng.

Đáp án yêu cầu chọn là: D

Câu 6. Đông Dương cộng sản Đảng ra đời vào thời hạn nào?

A. Mon 6 - 1929.

B. Tháng 8 - 1929.

C. Mon 9 - 1929.

D. Tháng 10 - 1929.

Lời giải: 

Đông Dương cùng sản đảng thành lập vào tháng 6 - 1929.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 7. Trong ba tổ chức triển khai cộng sản được ra đời ở nước ta năm 1929, tổ chức nào ra đời sớm nhất?

A. Đông Dương cộng sản liên đoàn.

B. Đông Dương cùng sản Đảng.

C. An Nam cùng sản Đảng.

D. Đông Dương cộng sản đảng và An Nam cùng sản Đảng.

Lời giải: 

Ba tổ chức cộng sản được ra đời ở nước ta năm 1929 là Đông Dương cộng sản đảng (6/1929), An Nam cộng sản đảng (8/1929) cùng Đông Dương cộng sản liên đoàn (9/1929).

Đáp án cần chọn là: B

Câu 8. Trong thời gian 1929 bao gồm bao nhiêu tổ chức cộng sản thành lập và hoạt động ở Việt Nam?

A. Hai tổ chức cộng sản.

B. Ba tổ chức cộng sản.

C. Bốn tổ chức cộng sản.

D. Năm tổ chức triển khai cộng sản.

Lời giải: 

Trong năm 1929 tất cả ba tổ chức cộng sản thành lập ở Việt Nam: Dương cùng sản đảng (6/1929), An Nam cộng sản đảng (8/1929) với Đông Dương cộng sản liên đoàn (9/1929).

Đáp án nên chọn là: B

Cân 9. Đông Dương cộng sản liên đoàn được thành lập vào

A. Tháng 6/1929.

B. Tháng 8/1929.

C. Tháng 9/1929.

D. Mon 10/1929.

Lời giải: 

Đông Dương cùng sản liên đoàn được thành lập trong tháng 9/1929.

Đáp án đề nghị chọn là: C

Câu 10. Đảng cộng sản vn ra đời là sự phối kết hợp giữa các yếu tố như thế nào ?

A. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân.

B. Công ty nghĩa Mác - Lênin với tư tưởng hồ Chí Minh.

C. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và trào lưu yêu nước.

D. Công ty nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và trào lưu tư sản.

Lời giải: 

Đảng cộng sản nước ta ra đời là sự phối hợp giữa công ty nghĩa Mác - Lênin với trào lưu công nhân và trào lưu yêu nước ở Việt Nam.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 11. Ý nghĩa lớn số 1 về sự ra đời của Đảng cộng Sản vn là gì?

A. Sự phối hợp tất yếu của quy trình đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam.

B. Lộ diện một bước ngoặt lịch sử vô cùng đặc biệt quan trọng trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

C. Xong thời kì khủng hoảng rủi ro đường lối của cách mạng Việt Nam.

D. Là bước sẵn sàng đầu tiên cho thành công của biện pháp mạng Việt Nam.

Xem thêm: Tranh Ảnh Về Quyền Trẻ Em - 100 Thiếu Nhi Tham Gia Vẽ Tranh Vì Quyền Trẻ Em

Lời giải: 

Ý nghĩa lớn số 1 về sự ra đời của Đảng cộng Sản vn là ngừng thời kì khủng hoảng về mặt đường lối của giải pháp mạng Việt Nam. Trường đoản cú đây, cách mạng vn đi theo tuyến phố đúng đắn, kia là tuyến đường cách mạng vô sản.

Đáp án đề nghị chọn là: C

Câu 12. Hội nghị ra đời Đảng cộng sản nước ta được triệu tập vào đầu xuân năm mới 1930 tại hương Cảng (Trung Quốc) nhằm

A. Kết thúc sự phân chia rẽ giữa các tổ chức cùng sản sinh hoạt Việt Nam.

B. Thỏa mãn nhu cầu yêu cầu trở nên tân tiến của xu hướng dân chủ tư sản.

C. đáp ứng yêu cầu cải tiến và phát triển của bí quyết mạng cố kỉnh giới.

D. Thay thế sửa chữa vai trò lãnh đạo bí quyết mạng của Hội vn Cách mạng Thanh niên.

Lời giải: 

Hội nghị thành lập Đảng cùng sản nước ta được triệu tập vào đầu xuân năm mới 1930 tại mùi hương Cảng (Trung Quốc) nhằm xong xuôi sự phân chia rẽ giữa các tổ chức cùng sản làm việc Việt Nam.

Đáp án nên chọn là: A

Câu 13. Ngôn từ nào dưới đây gắn ngay tắp lự với Hội nghị thành lập Đảng đầu xuân năm mới 1930?

A. Thông qua Luận cương thiết yếu trị bởi Trần Phú soạn thảo.

B. Thông qua Cương lĩnh thiết yếu trị bởi Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.

C. Thai Ban Chấp hành trung ương chính thức của Đảng.

D. Ra quyết định lấy thương hiệu Đảng là Đảng cùng sản Đông Dương.

Lời giải: 

Hội nghị thành lập Đảng đầu năm mới 1930 đã trải qua Cương lĩnh thiết yếu trị vị Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.

Đáp án đề xuất chọn là: B

Câu 14. Tổ chức nào sau đây tham tham dự buổi tiệc nghị ra đời Đảng đầu năm 1930?

A. Đảng cộng sản Đông Dương.

B. An Nam cùng sản đảng.

C. Đông Dương cùng sản liên đoàn.

D. Hội nước ta Cách mạng Thanh niên.

Lời giải: 

Hội nghị ra đời Đảng đầu năm 1930 tất cả sự thâm nhập của Đông Dương cộng sản đảng và An Nam cùng sản đảng.

Đáp án đề xuất chọn là: B

Câu 15. Văn bản nào tiếp sau đây không đề đạt đúng nhân tố dẫn mang đến sự ra đời của Đảng cùng sản việt nam (1930)?

A. Sự phát triển của phong trào yêu nước Việt Nam.

B. Sự thua trận của nước ta Quốc dân đảng.

C. Sự phố biến đổi chủ nghĩa Mác- Lênin vào Việt Nam.

D. Sự phát triển tự giác phong trào công nhân Việt Nam.

Lời giải: 

Sự thua của nước ta Quốc dân đảng chưa hẳn là yếu tố dẫn mang lại sự thành lập và hoạt động của Đảng cộng sản vn (1930).

Đáp án nên chọn là: B

Câu 16: phần tử chủ yếu đuối tham gia các lớp huấn luyện và giảng dạy cán bộ cách mạng của Nguyễn Ái Quốc ở quảng châu từ cuối năm 1924 mang đến năm 1927 là

A. Công nhân

B. Nông dân

C. Tiểu bốn sản

D. Thanh niên, học tập sinh, trí thức yêu nước

Lời giải: 

Sau lúc tới Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc sẽ mở lớp huấn luyện, đào tạo và huấn luyện cán bộ. Đa số học viên là thanh niên, học tập sinh, trí thức nước ta yêu nước. Chúng ta “học làm bí quyết mạng, học cách hoạt động bí mật”. đa phần số học viên đó sau khoản thời gian học chấm dứt lại kín đáo về nước truyền bá lý luận giải phóng dân tộc bản địa và tổ chức nhân dân. Một trong những người được gởi sang học tại trường Đại học tập Phương Đông (Liên Xô) hoặc Trường quân sự Hoàng Phố (Trung Quốc).

Đáp án cần chọn là: D

Câu 17: sau khi tham gia những lớp đào tạo và giảng dạy đào sinh sản cán cỗ do Nguyễn Ái Quốc mở tại quảng châu Trung Quốc (1924 - 1927) phần lớn học viên đã

A. Sang Pháp chuyển động trong phong trào công nhân.

B. Tiếp tục học tập tại trường quân sự chiến lược Hoàng Phố.

C. Bí mật về nước nhằm truyền bá lý luận giải tỏa dân tộc.

D. Đến Liên Xô tiếp thu kiến thức tại ngôi trường Đại học Phương Đông.

Lời giải: 

Sau lúc tham gia các lớp đào tạo và huấn luyện đào sản xuất cán bộ do Nguyễn Ái Quốc mở tại quảng châu (Trung Quốc) (1924 - 1927) nhiều phần học viên sẽ “bí mật về nước để truyền bá lí luận giải phóng dân tộc bản địa và tổ chức nhân dân”.

Đáp án phải chọn là: C

Câu 18: đại lý hạt nhân đầu tiên của tổ chức việt nam Quốc dân Đảng là

A. Nam đồng thư xã

B. Cường học thư xã

C. Quan hải tùng thư

D. Hội Phục Việt

Lời giải: 

Đáp án yêu cầu chọn là: A

Câu 19: Nguyễn Ái Quốc đã gạn lọc và giác ngộ một trong những thanh niên tích cực trong trái tim tâm xóm để

A. thành lập hội việt nam cách mạng bạn teen

B. thành lập cùng sản Đoàn

C. thành lập Hội liên hiệp những thuộc địa

D. thành lập Đảng cộng sản

Lời giải: 

Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn giác ngộ một trong những thanh niên tích cực trong tâm địa Tâm thôn lập ra cùng sản đoàn (2-1925).

Đáp án phải chọn là: B

Câu 20: nước ta Quốc dân Đảng công ty trương tiến hành “cách mạng bằng sắt và máu” trên các đại lý lấy lực lượng nào làm nơi dựa?

A. Công nhân, địa công ty và bốn sản dân tộc

B. Nông dân, người công nhân và tiểu bốn sản

C. Binh lính người việt nam trong quân team Pháp

D. Tiểu tứ sản trí thức và tứ sản dân tộc

Lời giải: 

Việt nam giới Quốc dân đảng nhà trương thực hiện “cách mạng bằng sắt với máu”, chú trọng lấy binh lính người việt nam trong quân đội Pháp có tác dụng lực lượng nhà lực

Đáp án yêu cầu chọn là: C

Câu 21: Đặc điểm nổi bật của trào lưu dân tộc, dân chủ nước ta (1919 - 1930) là:

A. Cuộc chiến đấu giành quyền lãnh đạo giữa định hướng cách mạng vô sản và dân chủ tứ sản

B. Sự trở nên tân tiến của phong trào công hiền từ tự phát sang trường đoản cú giác

C. Sự phạt triển mạnh mẽ của định hướng cách mạng dân chủ tứ sản

D. Sự biến đổi về tứ tưởng của giai cấp tiểu tứ sản trước ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin

Lời giải: 

- từ thời điểm năm 1884, lúc Pháp kết thúc xâm lược Việt Nam, nhân dân việt nam vẫn liên tục đấu tranh phòng Pháp dưới ngọn cờ phong kiến. Tuy nhiên, sau thất bại của phong trào Cần Vương, con đường cứu nước phong kiến mang lại đây thất bại.

- Đầu cố kỉ XX, xuất hiện khuynh hướng cứu giúp nước dân chủ bốn sản tuy vậy song tồn tại cùng huynh hướng vô sản.

+ xu thế dân chủ bốn sản, tiêu biểu nhất là việt nam Quốc dân đảng đã thảm bại cùng với sự không thành công của cuộc khởi nghĩa yên Bái (1930).

+ xu hướng vô sản, vì chưng Nguyễn Ái Quốc tìm ra sau khoản thời gian đọc Luận cương cứng của Lê-nin về vấn đề dân tộc cùng thuộc địa. Đây là con đường lối tương xứng với phần đông các giai tầng trong xã hội. Nhân dân đấu tranh không hẳn lập lại cơ chế phong con kiến hay chính sách quân công ty lập hiến mà là chính sách cộng sản, sẽ là nhà nước của dân, bởi vì dân và vị dân.

Sau thua trận của khởi nghĩa yên Bái đã chứng tỏ sự đại bại của xu hướng dân chủ tư sản và sự thắng thay của khuynh hướng vô sản với sự thành lập và hoạt động của Đảng cùng sản vn (1930).

Đáp án bắt buộc chọn là: A

Câu 22: Điểm khác hoàn toàn cơ phiên bản giữa phong trào đấu tranh theo xu hướng dân chủ bốn sản ở nước ta giai đoạn 1927 - 1930 so với quá trình 1919 - 1926 là

A. Lực lượng tham gia

B. Tính phương pháp mạng

C. Tổ chức chủ yếu trị

D. Kết quả

Lời giải: 

Điểm biệt lập cơ bản giữa trào lưu đấu tranh theo khuynh hướng dân chủ tứ sản ở vn giai đoạn 1927 - 1930 so với quy trình 1919 - 1926 là mang tính chất cách mạng. Vào tôn chỉ mục tiêu của việt nam Quốc dân Đảng chủ trương tấn công đổ thực dân Pháp để giành hòa bình dân tộc, xây dựng giang sơn theo quy mô dân chủ tứ sản. Còn ở quá trình 1919 - 1926 chỉ đương đầu đòi một số quyền lợi tài chính - chủ yếu trị trong khuôn khổ cơ chế thực dân chứ không đương đầu để xóa bỏ cơ chế ấy.

Đáp án nên chọn là: B

Câu 23: vì sao sâu xa làm sao dẫn tới việc thất bại của phong trào yêu nước theo xu hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam?

A. Do thực dân Pháp còn to gan lớn mật với vũ khí buổi tối tân, hiện nay đại.

B. Do tinh giảm về tổ chức triển khai lãnh đạo và đường lối đấu tranh

C. Do những tiêu giảm của tuyến đường cách mạng bốn sản

D. Do những tinh giảm về cơ sở kinh tế tài chính - buôn bản hội của Việt Nam

Lời giải: 

Nguyên nhân chuyên sâu dẫn đến sự thất bại của phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tứ sản ở vn là do nước ta thiếu đi một cửa hàng kinh tế- xã kết đúc đủ mạnh để biện pháp mạng bốn sản rất có thể nổ ra với giành chiến hạ lợi.

- Về khiếp tế, sự gia nhập không hoàn toàn của thủ tục sản xuất tư bản chủ nghĩa khiến cho cơ cấu kinh tế tài chính Việt Nam có sự chuyển biến nhưng chỉ mang ý nghĩa cục bộ, còn phổ cập vẫn trong triệu chứng nghèo nàn, lạc hậu.

- Về xã hội, giai cấp tư sản lại có quyền năng kinh tế nhỏ dại yếu, địa vị chính trị thấp phải không thể vừa đủ sức lãnh đạo giải pháp mạng.

Đáp án đề nghị chọn là: D

Câu 24: lý do chính dẫn đến thua trận của cuộc khởi nghĩa yên ổn Bái (2-1930) là do

A. bị động, chưa xuất hiện sự chuẩn bị chu đáo.

B. Pháp thực hiện khủng bố, lũ áp dã man

C. không có mục tiêu rõ ràng.

D. lực lượng binh lính hối hả đầu hàng

Lời giải: 

Nguyên nhân thiết yếu dẫn đẻn sự thua của khởi nghĩa yên Bái là vì sao chủ quan, bởi ở trong tình nắm bị động chưa xuất hiện sự chuẩn bị chu đáo. Cuộc khởi nghĩa nổ ra chỉ nên do tác động bởi chế độ khủng bố của Pháp nên những người lãnh đạo đã chủ trương thực hiện khởi nghĩa để “không thành công xuất sắc cũng thành nhân” nhưng thôi.

Đáp án đề xuất chọn là: A

Câu 25: Hội vn cách mạng giới trẻ và nước ta quốc dân đảng bao gồm điểm gì như thể nhau?

A. Đều là các tổ chức yêu thương nước biện pháp mạng.

B. Đều là những tổ chức tiền thân của Đảng cùng sản Việt Nam.

C. Đều là những tổ chức thiết yếu trị theo xu thế vô sản.

D. Đều là những tổ chức yêu thương nước theo định hướng tư sản.

Lời giải: 

Mặc dù đi theo hai khuynh hướng khác biệt nhưng cả Hội nước ta Cách mạng tuổi teen và nước ta Quốc dân Đảng đa số là các tổ chức yêu thương nước bí quyết mạng, thành lập do yêu ước từ sự trở nên tân tiến của trào lưu dân tộc dân công ty ở Việt Nam.

Đáp án bắt buộc chọn là: A

Câu 26: Sự khác nhau cơ bạn dạng giữa Hội việt nam Cách mạng thanh niên và việt nam Quốc dân đảng là ở

A. thành phần tham gia.

B. hình thức đấu tranh.

C. khuynh hướng giải pháp mạng.

D. địa bàn hoạt động.

Lời giải: 

- Hội nước ta Cách mạng thanh niên: xu hướng vô sản.

Xem thêm: Chất Giặt Rửa Tổng Hợp - Xà Phòng Và Đầy Đủ Chi Tiết Nhất

- việt nam Quốc dân đảng: định hướng dân chủ tư sản.

Đáp án yêu cầu chọn là: C

Câu 27: nguyên nhân chung dẫn đến sự phân hóa của Hội việt nam cách mạng thanh niên, chuyển hóa của Tân Việt bí quyết mạng Đảng và thua kém của nước ta quốc dân Đảng là