ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN

     

Ứng dụng tích phân vào hình học gồm những: Tính diện tích hình phẳng, tính thể tích đồ dùng thể.

ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG

Nếu hàm số f(x) và g(x) cùng liên tiếp trên thì diện tích s hình phẳng giới hạn bởi các đường y=f(x), y=g(x), x=a, x=b được xem theo bí quyết sau:


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ứng dụng của tích phân trong hình học là 1 trong những ứng dụng quan trọng. Nó không chỉ quan trọng trong giải bài xích tập toán. Nó còn giúp chúng ta giải quyết các bài toán thực tiễn trong cuộc sống bọn họ nữa. Sự việc này sẽ tiến hành đề cập trong một bài viết khác.