Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Unit 1: Back To School Có Đáp Án

     

Tiếng Anh lớp 7 Unit 1: BACK to lớn SCHOOL

Loạt bài soạn, giải bài xích tập giờ Anh lớp 7 Unit 1: BACK to lớn SCHOOL để giúp Giáo viên, phụ huynh có thêm tài liệu nhằm hướng dẫn những em học sinh lớp 7 dễ dàng dàng chuẩn bị bài nhằm học giỏi môn tiếng Anh lớp 7.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 7 unit 1: back to school có đáp án

*

Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 A. Friends trang 10-14

A. Friends (Phần 1-6 trang 10-14 SGK giờ Anh 7)

1. Listen. Then practice with a partner.

(Nghe. Tiếp nối luyện tập với chúng ta học.)

Bài nghe:

*

Hướng dẫn dịch:

a)

Ba: chào Nga.

Nga: chào Ba. Rất vui được chạm chán lại bạn.

Ba: Mình cũng rất vui được chạm mặt bạn.

Nga: Đây là chúng ta mới của lớp chúng ta. Tên bạn ấy là Hoa.

Ba: vô cùng vui được làm quen cùng với bạn, Hoa.

Hoa: Mình cũng khá vui theo luồng thông tin có sẵn bạn.

b)

Hoa: chào buổi sáng. Tên bản thân là Hoa.

Nam: rất vui được gặp gỡ bạn, Hoa. Tên bản thân là Nam. Các bạn là học sinh mới à?

Hoa: Ừ. Mình học lớp 7A.

Nam: Ồ, mình cũng vậy.

Now answer. (Bây giờ trả lời câu hỏi.)

a) What is the new girl"s name? (Tên của nữ giới mới là gì?)

=> Her name is Hoa.

b) What class is she in? (Bạn ấy ở lớp nào?)

=> She is in class 7A.

c) Who is also in class 7A? (Ai cũng sống lớp 7A?)

=> phái mạnh is also in class 7A.

2. Read. Then answer the questions.

(Đọc. Tiếp nối trả lời các câu hỏi.)

Bài nghe:

*

Nội dung bài nghe:

Hoa is a new student in class 7A. She is from Hue and her parents still live there. She lives with her uncle & aunt in Ha Noi.

Hoa has lots of friends in Hue. But she doesn"t have any friends in Ha Noi. Many things are different. Her new school is bigger than her old school. Her new school has a lot of students. Her old school doesn’t have many students.

Hoa is unhappy. She misses her parents and her friends.

Hướng dẫn dịch:

Hoa là học viên mới trong lớp 7A. Cô ấy tới từ Huế và cha mẹ cô ấy vẫn sống sinh hoạt đó. Cô ấy sống ở thủ đô với cô chú.

Hoa có tương đối nhiều bạn sinh hoạt Huế. Tuy vậy cô ấy không có người bạn nào ở Hà Nội. Không hề ít điều kỳ lạ lẫm. Ngôi trường bắt đầu của cô ấy lớn hơn ngôi ngôi trường cũ. Trường new của cô ấy có khá nhiều học sinh. Ngôi trường cũ của cô ấy thì không có không ít học sinh.

Hoa không cảm xúc vui. Cô ấy nhớ bố mẹ và các bạn bè.

Trả lời câu hỏi:

a) Where is Hoa from? (Hoa đến từ đâu?)

=> Hoa is from Hue.

b) Who is she staying with? (Bạn ấy sẽ ở cùng với ai?)

=> She"s staying with her uncle and aunt.

c) Does she have a lot of friends in Ha Noi? (Cô ấy có không ít bạn ở hà nội thủ đô không?)

=> No, she doesn"t.

d) How is her new school different from her old school? (Trường mới của người sử dụng ấy khác với trường cũ như thế nào?)

=> Her new school is bigger than her old one, & it has more students.

e) Why is Hoa unhappy? (Tại sao Hoa ko vui?)

=> Hoa"s unhappy because she misses her parents và friends.

3. Listen. Then practice with a partner.

(Lắng nghe. Sau đó luyện tập với chúng ta học.)

Bài nghe:

*

Hướng dẫn dịch:

Nga: Em kính chào thầy Tân ạ.

Thầy Tân: kính chào Nga. Em gồm khỏe không?

Nga: Em siêu khỏe, cám ơn thầy. Còn thầy thì sao ạ?

Thầy Tân: Thầy khỏe, cảm ơn em. Trợ thời biệt. Hẹn gặp mặt lại.

Nga: giã từ thầy.

4. Listen. Complete these dialogues.

(Nghe. Xong các đoạn đối thoại này.)

Bài nghe:

- How are you today?Just fine.So am I.- How are you?Not bad.Me, too.- How is everything?Pretty good.- How about you?Ok.a)

Mr.Tan: Hello, Lien. How are you?

Miss Lien: Pretty good, thank you. How about you, Tan?

Mr. Tan: Not bad, but I"m very busy.

Miss Lien: Me, too.

b)

Nam: Good afternoon, Nga. How is everything?

Nga: Ok, thanks. How are you today, Nam?

Nam: Just fine, thanks.

Nga: I"m going khổng lồ the lunch room.

Nam: Yes. So am I.

5. Listen. Write the letters of the dialogues in the order you hear.

(Nghe. Viết mẫu tự của những bài hội thoại theo đúng thứ tự bạn nghe thấy.)

Bài nghe:

*

Thứ tự bài bác nghe khớp ứng với các tranh là:

1-c) 2-b) 3-d) 4-a)

Nội dung bài nghe:

1.

Ba : Good evening, Mr. Tan.

Mr. Tan: Good evening, Ba. How are you?

Ba : Fine, thanks.

Mr. Tan: Are you going home now?

Ba : Yes. My dinner will be ready.

2.

Nga : Good morning, Miss Lien.

Miss Lien: Good morning. Nice lớn meet you again, Nga.

Nga : Nice lớn see you, too.

Miss Lien: Class will begin soon. You must hurry.

Nga : Ok.3.

Miss Lien: Good morning, Tan.

Mr. Chảy : Good morning, Lien.

Miss Lien: bởi you have the time, please?

Mr. Tan : Yes. It"s 6.30.

Miss Lien: Thank you.

4.

Nga: Good afternoon, Ba.

Ba : Good afternoon. How are you, Nga?

Nga: I am fine, thanks. How about you?

Ba : Not bad.

Nhấp con chuột một lần nhằm hiển thị phần dịch, nhấp đúp chuột để ẩn phần dịch này

1.

Ba : Em kính chào thầy Tân ạ.

Thầy Tân: xin chào em, Ba. Em khỏe khoắn không, Ba?

Ba : Em khỏe, cảm ơn thầy.

Thầy Tân: bây giờ em về nhà à?

Ba : Dạ. Bữa tối đã dọn sẵn rồi ạ.

2.

Nga : Em xin chào cô Liên ạ.

Cô Liên: kính chào em. Vô cùng vui được chạm chán lại em, Nga.

Nga : Em cũng rất vui khi chạm chán cô.

Cô Liên: Giờ học sắp bắt đầu rồi. Em nên nhanh lên thôi.

Nga : Vâng ạ.

3.

Cô Liên : xin chào anh Tân.

Thầy Tân: kính chào cô Liên.

Cô Liên : Mấy giờ đồng hồ rồi anh?

Thầy Tân: À. 6 giờ đồng hồ 30 rồi.

Cô Liên : Cám ơn anh nhé.

4.

Nga: chào Ba.

Ba : chào Nga. Bạn khỏe chứ Nga?

Nga: bản thân khỏe, cám ơn bạn. Còn các bạn thì sao?

Ba : Cũng ko tệ lắm.


6. Play with words.

(Chơi với chữ.)

Bài nghe:

*

Remember.

(Ghi nhớ.)

*

Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 B. Names & addresses trang 15-18

B. Names & addresses (Phần 1-7 trang 15-18 SGK giờ đồng hồ Anh 7)

1. Listen. Then practice with a partner.

Xem thêm: Danh Sách Và Chuỗi - Tổng Quan Về Kiểu String Trong C++

(Nghe. Tiếp nối luyện tập với các bạn học.)

Bài nghe:

*

Nội dung bài xích nghe:

Miss Lien: What"s your family name, Hoa?

Hoa: It’s Pham. My middle name"s Thi.

Miss Lien: How old are you?

Hoa: I’m 13.

Miss Lien: Where vì you live?

Hoa: 12 Tran Hung Dao Street.

Miss Lien: Thank you, Hoa.

Hướng dẫn dịch:

Cô Liên: bọn họ của em là gì vậy Hoa?

Hoa : bọn họ Phạm ạ. Thương hiệu đệm của em là Thị.

Cô Liên: Em bao nhiêu tuổi?

Hoa : Em 13 tuổi ạ.

Cô Liên: Em sống sống đâu?

Hoa : Số 12 mặt đường Trần Hưng Đạo ạ.

Cô Liên: Cảm ơn em, Hoa.

Trả lời câu hỏi:

a) Who is Hoa talking to? (Hoa đang rỉ tai với ai?)

=> Hoa is talking lớn Miss Lien.

b) What is Hoa"s family name? (Họ của Hoa là gì?)

=> Her family name is Pham.

c) What is her middle name? (Tên đệm của doanh nghiệp ấy là gì?)

=> Her middle name is Thi.

d) Where does she live? (Bạn ấy sống sinh sống đâu?)

=> She lives at 12 Tran Hung Dao Street.

2. Write. Complete this dialogue.

(Viết. Chấm dứt đoạn hội thoại này.)

*

Nga: Who is that?

Lan: That"s Nam.

Nga: No. Who is the girl talking khổng lồ Miss Lien?

Lan: Her name"s Hoa. She"s a new student.

Nga: Which class is she in?

Lan: She is in our class — class 7A.

Nga: Where does she live?

Lan: She lives on Tran Hung Dao Street with her aunt và uncle.

Nga: Where vày her parents live?

Lan: They live in Hue.

Nga: She"s tall. How old is she?

Lan: She"s 13.

3. Ask your partner questions and complete this form.

(Hỏi bạn của khách hàng các câu hỏi rồi chấm dứt mẫu này.)

Gợi ý:

- What"s your name? (Tên các bạn là gì?)

My name"s Mai.

- What"s your family name? (Họ của doanh nghiệp là gì?)

My family name"s Tran.

- What"s your middle name? (Tên đệm của doanh nghiệp là gì?)

My middle name"s Thi.

- How old are you? (Bạn từng nào tuổi?)

I"m 13 years old.

- Which grade are you in? (Bạn đang học khối nào?)

I"m in grade 7.

- What school bởi you go to? (Bạn học trường nào?)

I go to Quang Trung School.

- What"s your trang chủ address? (Nhà chúng ta ở đâu/Địa chỉ nhà của bạn ở đâu?)

My trang chủ address is 1102 Giai Phong Street.

Sau đó kết thúc mẫu:

Name : Tran Thi MaiAge : 13Grade : 7School : quang TrungHome address: 1102 Giai Phong Street.4. Listen. Then practice with a partner.

(Nghe. Tiếp nối luyện tập với các bạn học.)

Bài nghe:

*

Nội dung bài nghe:

Nam: Where vì you live, Hoa?

Hoa: I live at 12 Tran Hung Dao Street.

Nam: How far is it from your house to lớn school?

Hoa: It’s not far - about one kilometer.

Nam: How vị you go to school?

Hoa: I go to school by bike

Hướng dẫn dịch:

Nam: các bạn sống nơi đâu vậy Hoa?

Hoa: Mình sống số 12 đường Trần Hưng Đạo.

Nam: Từ nhà bạn đến ngôi trường bao xa vậy?

Hoa: ko xa - khoảng tầm 1 km.

Nam: chúng ta đến ngôi trường bằng phương tiện đi lại gì?

Hoa: Mình tới trường bằng xe pháo đạp.

5. Ask & answer with a partner.

(Hỏi và vấn đáp với các bạn học.)

How far is it from your house to lớn school? (Từ nhà bạn đến ngôi trường bao xa?)

It"s ...

*

Gợi ý:

a) How far is it from your house to the market?

=> It"s about one kilometer and a half.

b) How far is it from your house to lớn the movie theatre?

=> It"s about 3 kilometers.

c) How far is it from your house to lớn the post office?

=> It"s about 2 kilometers & a half.

d) How far is it from your house to lớn the bus stop?

=> It"s about one kilometer.

6. Listen và write.

(Nghe và viết.)

Bài nghe:

How far is it? Write the four distances. (Nó bao xa? Viết bốn khoảng cách.)

*

Nội dung bài bác nghe:

A. Lan: My English book is still at home.

Hoa: How far is it from school to your house, Lan?

Lan: It’s about 300 meters. I can go home at recess.

B. Hoa: I need some stamps. Where is the post office,Lan?

Lan: It’s not far from my house. Come with me.

Hoa: How far is it from your home?

Lan: Only 700 meters.

C. Lan: Let’s go to lớn the movies.

Hoa: OK. Where is the movie theater ?

Lan: It’s in the center of Hanoi.

Hoa: How far is it from school ?

Lan: It’s three kilometers. We can take the bus number two.

D. Hoa: Oh! My letter is in my pocket.

Lan: We can post it after the movie.

Hoa: How far is it from the movie theater khổng lồ the post office?

Lan: About two kilometers.

Hướng dẫn dịch:

A. Lan: Cuốn sách giờ đồng hồ Anh của chính mình vẫn còn làm việc nhà.

Hoa: sóng ngắn đến nhà của bạn bao xa, Lan?

Lan: Đó là khoảng 300 mét. Mình có thể về nhà dịp nghỉ giải lao.

B. Hoa: bản thân cần một vài tem. Bưu năng lượng điện ở đâu, Lan?

Lan: ko xa nhà mình. Đi với mình nhé.

Hoa: nhà bạn ở bao xa?

Lan: Chỉ 700 mét.

C. Lan: chúng ta hãy đi xem phim nhé.

Hoa: OK. Rạp chiếu phim phim sinh hoạt đâu?

Lan: Nó nằm ở vị trí chính giữa của Hà Nội.

Hoa: Nó phương pháp trường bao xa?

Lan: khoảng tầm ba cây số. Bạn cũng có thể đón xe cộ buýt số hai.

D. Hoa: Ôi! Lá thư của bản thân vẫn bên trong túi.

Lan: bạn có thể gửi nó sau khi hết cỗ phim.

Hoa: Từ rạp chiếu phim phim mang đến bưu năng lượng điện bao xa?

Lan: khoảng hai cây số.

Gợi ý trả lời:

a) School - Lan"s house: three hundred meters

(Trường học - nhà của Lan: 300 mét)

b) Lan"s house - Post office: only seven hundred meters

(Nhà của Lan - bưu điện: chỉ 700 mét)

c) Lan"s house - Theater: three kilometers

(Nhà của Lan - rạp chiếu phim phim: 3 cây số)

d) Post office - Theater: two kilometers

(Bưu năng lượng điện - rạp chiếu phim phim: 2 cây số)

7. A survey.

Một cuộc điều tra.

Ask your classmate where they live, how far it is from their house lớn school, & how they go to lớn school. Then fill in the survey form. (Hỏi các bạn cùng lớp về chỗ họ sống, từ nhà họ mang đến trường bao xa với họ đi học bằng phương tiện gì. Tiếp đến điền vào phiếu khảo sát này.)

Các chúng ta có thể hỏi và trả lời bằng những mẫu câu sau:

A: What"s your name?

B: My name"s Tran Thi Mai.

A: Where do you live?

B: I live at 1102 Giai Phong Street.

A: How far is it from your house to school?

B: It"s about two kilometers.

A: How bởi you go to lớn school?

B: I go lớn school by bus/bicycle.

Xem thêm: Học Tốt Tiếng Anh Lớp 8 Unit 10 Sgk Tiếng Anh Lớp 8 Mới, Giải Sách Bài Tập Tiếng Anh 8 Unit 10: Recycling

Sau kia điền vào phiếu điều tra như sau:

Name : Tran Thi MaiAddress : 1102 Giai Phong StreetMeans of transport: BusDistance : 2 kilometersRemember.