TOP 20 TIẾNG ANH 9 UNIT 10 WRITE HAY NHẤT 2022

     

Bài học Unit 10 Lớp 9 Life on another planets phần Write phía dẫn các em viết bài bình luận về việc tồn trên của UFO.

Bạn đang xem: Top 20 tiếng anh 9 unit 10 write hay nhất 2022

Bạn đã xem: Unit 10 lớp 9: write

Read the outline of an exposition in column A. Then put the paragraphs in column B in order to lớn match the sections in colunm A. (Hãy đọc dàn bài được trình bày trong cột A. Tiếp nối xếp các đoạn văn trong cột B cho phù hợp với mỗi phần nằm trong cột A).


*

Read the dialogue between An và Ba about the existence of UFOs. (Đọc bài bác đối thoại giữa An và Ba về sự tồn tại của đĩa bay) Hướng dẫn dịch

​An: Bạn gồm nghĩ đĩa cất cánh tồn trên không?

Ba: Có chứ, báo chí đã nói những về sự mở ra của đĩa bay.

An: Điều gì làm chúng ta tin là tất cả đĩa bay?

Ba: À, nhiều người dân khắp rất nhiều nơi trên trái đất đều bảo rằng họ đã nhận thức thấy đĩa bay, chính vì như vậy chúng chắc chắn rằng tồn tại.

An: Đĩa bay! có lẽ đó là việc tưởng tượng của họ.

Ba: Tôi không cho là thế. Đã có rất nhiều bức hình ảnh về nó. Và hầu hết nhà nhiếp ảnh nói rằng họ đã thấy những sinh vật y như con người chúng ta đi thoát khỏi đĩa bay.

An: Nếu bao gồm đĩa cất cánh thì phải gồm dấu lốt của sự đổ xô của bọn họ trên đất liền.

Ba: Bạn nói đúng. Fan ta đang bàn tán về phần lớn vòng tròn kỳ túng trên số đông cánh đồng sinh sống Anh. Đĩa bay không thể là sự tưởng tượng của con tín đồ nữa. Chúng có thật. Bọn họ đã sẵn sàng chào đón những chuyến viếng thăm của họ.

Now use Ba’s opinion in the dialogue lớn write an exposition about the existence of UFOs. Begin with: (Bây giờ đồng hồ hãy sử dụng chủ kiến của cha trong bài đối thoại để viết một bài phân tích và lý giải về sự lâu dài của đĩa bay. Ban đầu với:) Guide to lớn answer

I believe UFOs exist because articles & reports in newspapers talked a lot about its appearance.

Xem thêm: Một Bể Nước Hình Hộp Chữ Nhật Có Chiều Dài 2M, Chiều Rộng 1,5M

Second(ly), there are many photos of flying saucers & some photographers said they saw manlike creatures get out of the vehicles.

Moreover, people are discussing those mysterious circles on the fields in the countryside of Great Britain.

Therefore, UFO is not an imagination. It’s real and we should be ready to see its visits.

Use Ba’s opinion rearrange and add some words lớn complete the paragraph.

I believe UFOs exist because articles and reports in newspapers talked a lot about their appearance. _______there are many photos of flying saucers và some photographers said they saw man-like creatures get out of the vehicles. They are _______, & we should be ready to lớn see their visits. _______ many people from different countries reported that they once saw flying saucers. _______ people are discussing those mysterious circles on the field in the countryside of Great Britain. So I think UFOs are ____________.

 

Key

I believe UFOs exist because articles and reports in newspapers talked a lot about their appearance.

Fistly, many people from different countries reported that they once saw flying saucers. Secondly, there are many photos of flying saucers và some photographers said they saw man-like creatures get out of the vehicles. Moreover, people are discussing those mysterious circles on the field in the countryside of Great Britain.

So I think UFOs are not our imagination. They are real, và we should be ready khổng lồ see their visits.

Bài tập trắc nghiệm Write Unit 10 Lớp 9

Trên đấy là hướng dẫn nội dung bài học Write Unit 10 giờ Anh lớp 9, để cải thiện kỹ năng viết mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 10 lớp 9 Write

Câu 1:

Choose the best sentence that has the same meaning as the root.

Xem thêm: Exercise 8: Read The Following Passage And Mark The Letter A, B, C Or D On Your Answer Sheet To Indicate The Correct Answer To Each Of The Questionsit Is Estimated That Over 99 Percent Of All Species That Have Existed Have Become Extinct

 

A. If we protect the environment, our life will be badly affected. B. If we don’t protect the environment, our life will be badly affected. C. If we don’t protect the environment, our life won’t be badly affected. D. If our life is badly affected, we will protect the environment.

Câu 2:

I’m not a millionaire, so I can’t take a trip lớn space.

 

A. If I am a millonaire, I will take a trip khổng lồ space. B. Unless I was millionaire, I would take a trip to lớn space. C. If I were a millinaire, I would take a trip lớn space. D. If only I was a millinaire, I would take a trip lớn space.

Câu 3:

We will try our best to finish the work even if it is very hard.

 

A. Despite hard working, we will try our best to lớn finish the work. B. Although the work is hard, we will try our best khổng lồ finish it. C. If the work is hard, we will try our finish it. D. We will try our best to lớn finish the work unless it is too hard.

Câu 4-10: Mời các em singin xem tiếp nội dung và thi demo Online nhằm củng cố kỹ năng về bài học này nhé!

Hỏi đáp Write Unit 10

Trong quy trình học tập trường hợp có thắc mắc hay đề nghị trợ giúp gì thì những em hãy bình luận ở mục Hỏi đáp, xã hội Tiếng Anh hoanggiaphat.vn sẽ cung ứng cho những em một phương pháp nhanh chóng!