Unit 12 language focus

     

Phần trọng tâm kỹ năng và kiến thức của unit này nói về về kiểu cách phát âm /s/ và /z/, tương tự như ôn tập về to lớn + infinitive và câu hỏi Wh_. Bài viết cung cấp những từ vựng và kết cấu cần xem xét cũng như hướng dẫn giải bài bác tập vào sách giáo khoa.


*

PRONUNCIATION(Phát âm)

Listen & repeat(Lắng nghe với nhắc lại)

/s//z/

Sue

Sip

Piece

Said

Bus

Price

Zoo

Zip

Peas

Please

Buzz

Prize

Practise these sentences.

Bạn đang xem: Unit 12 language focus

(Thực hành đọc những câu sau.)

1. Susan loves classical music.2. I lượt thích to listen khổng lồ jazz records.3. My aunt likes khổng lồ watch the film “The Sound of music”.4. But my cousin prefers going lớn concerts.5. He’s won the first prize for singing folk songs.6. I’d like a piece of bread và some peas, please.

GRAMMAR(Ngữ pháp)

to+ infinitive

Exercise 1.Use the words in brackets to answer the quesions.

Xem thêm: Giải Địa Lí 9 Bài 23 : Vùng Bắc Trung Bộ Soạn Địa 9 Trang 85

(Sử dụng các từ vào ngoặc để trả lời các câu hỏi.)

1.What did you phone her for? (Bạn call điện mang lại cô ấy để triển khai gì?)=> I phoned her to lớn tell her the good news. (Tôi điện thoại tư vấn điện mang lại cô ấy để thông đưa tin tốt lành.)2.What are you saving money for? (Bạn tiết kiệm ngân sách và chi phí tiền để triển khai gì?)=> I"m saving money to buy a cassette player. (Tôi đang tiết kiệm ngân sách tiền để mua một cái máy nghe nhạc.)3.What does she practise singing all day for? (Cô ấy luyện hát cả ngày để làm cho gì?)=> She practises singing all day lớn win the singing contest. (Cô ấy luyện hát một ngày dài để chiến thắng trong cuộc thi hát.)4.What are you learning French for? (Bạn vẫn học giờ đồng hồ Pháp để làm gì?)=> I"m learning French to lớn sing French songs. (Tôi vẫn học giờ đồng hồ Pháp nhằm hát những bài hát của Pháp.)5.What does the monitor always go to class on time for? (Lớp trưởng luôn tới trường đúng giờ để làm gì?)=> The monitor always goes to class on time lớn set a good example for the class. (Lớp trưởng luôn tới trường đúng giờ để gia công gương cho tất cả lớp.)

Exercise 2.Complete each sentence with the right khung of a suitable verb.

Xem thêm: Phương Trình Mũ Và Phương Trình Logarit (Dễ Hiểu), Nắm Trọn Kiến Thức Pt Mũ Và Logarit

(Hoàn thành từng câu cùng với dạng đúng của một hễ từ ưng ý hợp.)

1.My father didn"t have timeto readthe newspaper. (Bố tôi không có thời gian để đọc báo.)2.I wish I had enough moneyto buya new bicycle. (Tôi ước tôi tất cả đủ tiền để sở hữ một chiếc xe đạp mới.)3.I went khổng lồ the post officeto posta letter. (Tôi mang lại bưu điện nhằm gửi một bức thư.)4.He telephoned meto inviteme khổng lồ the party. (Anh ấy hotline điện mang đến tôi để mời tôi đến bữa tiệc.)5.She"s going khổng lồ Britainto learnEnglish. (Cô ấy đã đi mang lại Anh để học giờ đồng hồ Anh.)

Wh-questions

Exercise 3.Ask questions for theunderlined words/phrasesin the following sentences.(Hỏi câu hỏi cho phần nhiều từ/cụm tự đượcgạch dướitrong đa số câu sau.)

1.What will you vì chưng if it rains? (Bạn sẽ làm cái gi nếu trời đổ mưa?)2.What sort of music does your father enjoy listening to? (Bố mình thích nghe thể loại âm nhạc nào?)3.When did he leave for Ho bỏ ra Minh City? (Khi nào anh ấy đến tp Hồ Chí Minh?)4.Who wants to talk lớn me? (Ai muốn nói chuyện với tôi vậy?)5.How did you spend the evening last night? (Tối qua các bạn đã có tác dụng gì?)6.When does the film start? (Bộ phim bắt đầu lúc nào?)7.Who is your favourite musician? (Nhạc sĩ yêu thương thích của công ty là ai?)8.Why vì you like pop music? (Tại sao bạn thích nhạc pop?)