Unit 13 Lớp 10 Writing

     

Bài học tập này để giúp các em rèn luyện tài năng viết biểu hiện ngắn gọn, xúc tích một bộ phim truyền hình mà những em yêu dấu nhất. Mời các em tìm hiểu thêm bài học tập Unit 13 "Films & Cinema" lớp 10 phần Writing!


1. Task 1 Writing Unit 13 lớp 10

2. Task 2 Writing Unit 13 lớp 10

3. Practice

3.1. Word form

3.2. Multiple-choice

4. Conclusion


*


Read the following description of the film Titanic, & then answer the questions below(Đọc bài bác mô tả sau về phim Titanic, và sau đó trả lời các thắc mắc bên dưới)

Of all the films I have seen.Titanicis the one I like best.Titanicis a tragic love story film. It is about the sinking of a luxury liner (ship) on its first voyage across the Atlantic Ocean. The film is made in America. It is based on the true story of the Titanic disaster that occurred in 1912. The main characters are Jack Dawson & Rose DeWitt Bukater. Jack Dawson is a young & generous adventurer. While on board, he saves Rose DeWitt Bukater from killing herself, and although she is already engaged, the two fall in love. The ship hits an iceberg and sinks rapidly. More than a thousand people die in the disaster, including Jack Dawson.

Bạn đang xem: Unit 13 lớp 10 writing

*

Tạm dịch

Trong toàn bộ phim tôi vẫn xem, Titanic là phim tôi đam mê nhất. Titanic là phim chuyện tình bi thảm. Tập phim kể về vụ chìm tàu thương lái trong chuyến hải hành trước tiên băng qua Đại Tây Dương. Phim được quay sinh hoạt Mỹ. Phim dựa trên mẩu chuyện có thiệt của tai ương Titanic xảy ra vào năm 1912. Những nhân vật chính là Jack Dawson với Rose DeWitt Bukater. Jack Dawson là một nhà thám hiểm trẻ với hào phóng. Trong lúc ở trên tàu, anh cứu vãn Rose DeWitt Bukater khỏi tự tử, và mặc dù cô vẫn đính hôn cơ mà cả hai bạn đem lòng yêu nhau. Nhỏ tàu đụng một băng sơn và chìm tức thì tức khắc. Hơn một ngàn người chết trong thảm họa, tất cả Jack Dawson.

1. What is the name of the film?(Tên phim là gì?)

2. What kind of film is Titanic?(Titanic ở trong thể các loại phim gì?)

3. What is it about?(Nó nói đến cái gì?)

4. Where is it made?(Nó được quay ở đâu?)

5. What is it based?(Nó dựa trên cái gì?)

6. Who is/are the main character(s)?(Ai là nhân đồ dùng chính?)

7. What vì chưng you know about the character(s)?(Bạn biết được những điều gì về nhân vật?)

8. Does the film have a happy or a sad ending?(Bộ phim có hoàn thành có hậu tuyệt buồn?)

Guide lớn answer

1. It is Titanic.(Đó là Titanic.)

2. Titanic is a tragic love story film.(Titanic ở trong thể một số loại phim tình yêu bi kịch.)

3. It is about the sink of a luxury liner on her first voyage across the Atlantic Ocean.(Đó là về việc chìm tàu cao cấp trên chuyến hải hành trước tiên băng qua Đại Tây Dương.)

4. It is made in America.(Nó được xoay tại Mỹ.)

5. It is based on the true story of the Titanic disaster in 1912.(Nó dựa trên mẩu chuyện có thiệt về thảm thảm kịch Titanic vào khoảng thời gian 1912.)

6. The main characters in Titanic are Jack Dawson & Rose DeWiti Bukater.(Các nhân vật bao gồm trong Titanic là Jack Dawson với Rose DeWiti Bukater.)

7. Jack is a young và generous adventurer & Rose is a beautiful girl who is already engaged.(Jack là 1 trong nhà thám hiểm tươi tắn và hào phóng với Rose là một cô nàng xinh đẹp người đã lắp hôn.)

8. The film has a sad ending.(Bộ phim gồm một chấm dứt buồn.)


Write about a film you have seen. Use the description of Titanic và thequestions above as suggestions

(Viết về một phim em đã xem. Dùng diễn tả của phim Titanic cùng các thắc mắc trên như những ý đề nghị)

Guide to answer

My Mum is the film I have seen recently. It is a moving story film. It shows the true love of Kally"s Mum living far away from her. The main characters are Kally and her Mum. Kally is a lovely girl who hasn"t seen her Mum for five years due to lớn the disaster in the countryside. Her Mum gets lost in a foreign country và has to lớn find the way to lớn go back home. She tries to bởi more jobs to earn money. Fortunately, she meets a good boss & he helps her come back home. Kally has a tearful reunion with her Mum. It has a happy ending.

Tạm dịch

Gần đây em vẫn xem bộ phim "My Mum" ("Mẹ tôi"). Đó là một bộ phim truyền hình cảm động về tình mẹ con. Mẩu truyện thể hiện tình yêu thực thụ của người mẹ phải sống tha phương, không ở sát bên cô đàn bà của mình là Kally. Nhân vật chính là Kally và bà bầu cô ấy. Kally là 1 trong những cô nhỏ xíu dễ thương vẫn không gặp mặt mẹ khoảng chừng năm năm vày một trận thiên tai ở 1 miền quê. Chị em cô ấy bị phiêu lưu sang nước ngoài và bà ấy luôn luôn tìm giải pháp về nhà. Bà ấy nỗ lực làm bài toán để tìm thật những tiền. Như ý rằng, cô ấy đã gặp được một ông chủ giỏi và ông đã giúp cô trở về quê hương thành công. Kally vẫn được đoàn tụ với bà mẹ của mình. Đó là một hoàn thành có hậu.

Xem thêm: Hình Ảnh Về Quê Hương Việt Nam, Những Hình Ảnh Quê Hương Việt Nam Tuyệt Đẹp


Supply the correct khung of the word in brackets(Cho dạng đúng của từ vào ngoặc)

1. We are concerned with the physical và (psychology) _______ well-being of our employees.

2. I"m trying khổng lồ be more (adventure) _______ with my cooking.

3. My most (embarrass) _______ moment was trying lớn introduce a woman whose name I couldn"t remember.

4. The prime minister denied that the new visa requirements were part of a (hide) _______ agenda khổng lồ reduce immigration.

5. We spent a (luxury) _______ weekend at a country hotel.

6. (Tragic) _______, the side-effects of the drug were not discovered until many people had been seriously damaged by it.

7. There is possibly less chance of another World War while the last one is within (live) _______ memory.

8. Please give (generous) _______ to Children in Need.

9. Paul"s always very (smart) _______ dressed.

10. The (discover) _______ of a toàn thân in the undergrowth started a murder enquiry.

Xem thêm: Phân Biệt Chất Rắn Đơn Tinh Thể, Chất Rắn Kết Tinh, Chất Rắn Vô Định Hình


Để cải thiện kĩ năng viết câu, mời các em cho với phần luyện tậptrắc nghiệm Unit 13 WritingTiếng Anh 10 sau đây.

Trắc Nghiệm


Qua bài học kinh nghiệm này các em cần ghi nhớ những từ vựng quan trọng như sau

tragedy (n) <"trædʒik>: bi kịchsink (v) : chìmkill oneself : từ tửfall in love (with someone): phải lòng aibe engaged (exp.) vẫn đính hônliner (n) <"lainə>: tàu lớnvoyage (n) <"vɔiidʒ>: chuyến du lịch xa bên trên biểnthe Atlantic <ət"læntik> Ocean (n): Đại Tây Dươnggenerous (adj) <"dʒenərəs>: hào phóngadventurer (n) <əd"vent∫ərə>: fan thích phiêu lưu, mạo hiểmbe on board (exp.): bên trên tàusinking (n) <"siηkiη>: vụ đắm tàuluxury (n) <"lʌk∫əri>: sự sang trọnghit (v) : đâmiceberg (n) <"aisbə:g>: tảng băngthe setting <"setiη> of the film: toàn cảnh của phimrescue (v) <"reskju:>: giải cứu