Unit 13 Lớp 11 Listening

     

Phần Listening phía dẫn biện pháp làm bài bác nghe với chủ thể Hobbies (Sở thích) - trong số những chủ đề rất đáng quan trung khu trong chương trình Tiếng Anh lớp 11. Bài viết cung cấp những từ vựng, cấu trúc cần lưu ý cũng như lưu ý giải bài bác tập phần Listening trong sách giáo khoa.


Task 1. You will hear a student talk about his hobby. Listen lớn his talk and decide whether the statements are true (T) or false
*

Before you listen(Trước khi bạn nghe)

Work with a partner.Write down three benefits of reading books. Then tóm tắt your ideas with the class.

Bạn đang xem: Unit 13 lớp 11 listening

(Làm vấn đề với các bạn học. Viết 3 lợi ích của vấn đề đọc sách. Sau đó chia sẻ ý kiến của chúng ta với lớp.)

Benefits of reading books: (3 tác dụng của bài toán đọc sách: )

Books help to lớn widen our knowledge. (Sách giúp mở mang vốn hiểu biết.)Books give us valuable experience. (Sách cho chúng ta những kinh nghiệm quý giá)Books are good sources of information. (Sách là nguồn thông tin hay.)Stress reduction (giảm thiểu stress)Vocabulary Expansion (Mở rộng vốn từ ngữ)Memory improvement (Cải thiện trí nhớ)Stronger Analytical ThinkingSkills (Kĩ năng phân tích xuất sắc hơn)Improved Focus và Concentration (Cải thiện sự tập trung)Better Writing Skills (Kĩ năng viết giỏi hơn)

Listen & repeat.(Lắng nghe cùng nhắc lại)

magazine: tạp chícontinually: liên tụcotherwise: khía cạnh khácgigantic: khổng lồprofitably: bao gồm lợiavailable: sẵn có để dùngbygone: vượt khứ, sẽ quaignorantly: sự ngớ ngẩn dốt

While you listen(Trong khi chúng ta nghe)

Task 1.You will hear a student talk about his hobby. Listen to lớn his talk và decide whether the statements are true (T) or false (F).(Bạn đang nghe thấy một học sinh nói chuyện về sở thích của công ty ấy. Nghe câu chuyện của công ty ấy và xác minh xem các phát biểu là đúng (T) hoặc sai (F).)

TAPESCRIPT – Nội dung bài xích nghe:

My hobby is reading. I read story books, magazines, newspapers và any kind of material that I find interesting.

My hobby got started when I was a little boy. I had always wanted my parents to read fairy tales and other stories to lớn me. Soon they got fed up with having lớn read to me continually. So as soon as I could. I learned to read. I started with simple ABC books. Soon 1 could read fairy tales và stories. Now I read just about anything that is available.

Reading enables me khổng lồ learn about so many things. I learned about how people lived in bygone days. I learned about the wonders of the world, space travel, human achievements, gigantic whales, tiny viruses & other fascinating things.

The wonderful thing about reading is that I vì chưng not have to lớn learn things very hard way. For example, I vì chưng not have to lớn catch a disease khổng lồ know that it can kill me. I know the danger so I can avoid it. Also I vì not have lớn deep into the jungle to lớn find out about tigers. I can read all aboul it in a book.

Books provide the reader with so much information và facts. They have certainly helped me in my daily life. I am better equipped to lớn cope with living. Otherwise I would go about ignorantly learning things the hard way.

Xem thêm: Soạn Văn 8 Tình Thái Từ - Soạn Bài Tình Thái Từ (Chi Tiết)

So I continue lớn read. Besides being more informed about the world. I also spend my time profitably. It is indeed a good hobby.

TF
1. The writer started his hobby when he was young. (Tác giả bước đầu sở thích của anh ấy ấy lúc anh ấy còn trẻ.)
2. His parents were interested in reading fairy tales and other stories to him. (Bố mẹ của anh ấy rất yêu thích trong bài toán đọc truyện cổ tích cùng những mẩu truyện khác cho anh ấy nghe.)
3. The writer didn"t start with ABC books. (Tác mang không ban đầu với sách ABC.)
4. Now he reads all the books available. (Bây tiếng anh ấy đọc tất cả các quyển sách tất cả sẵn.)
5. Reading helps the writer to know many things. (Đọc sách giúp tác giả biết những thứ.)
6. According to lớn the writer, by reading he does not have to lớn study hard. (theo tác giả, bằng việc đọc sách anh ấy không cần phải học thừa vất vả.)
7. The writer is able to lớn know about a tiger through reading. (Tác giả hoàn toàn có thể biết về 1 bé hổ qua việc đọc sách.)
8. Books might help him in his daily life. (Sách hoàn toàn có thể giúp anh ấy trong cuộc sống đời thường hàng ngày.)

Task 2.Listen again and write the missing words.(Nghe lại cùng viết các từ còn thiếu.)

The (1) __wonderful__ thing about reading is that I vị not have khổng lồ learn things very hard way. For example, I vì chưng not have to lớn catch a (2) __disease__ to know that it can kill me. I know the danger so I can avoid it. Also I vì not have to lớn go deep into the (3) __jungle__ lớn learn about the tiger. I can read all about it in a book.

Books provide the reader with so many facts & so much information. They have (4) __certainly__ helped me in my daily life. I am better equipped khổng lồ cope with living. Otherwise I would so about (5) __ignorantly__ learning things the hard way.

So I continued to read Besides being more informed about the world, I also spend my time profitably. It is indeed a sood hobby.

After you listen(Sau khi chúng ta nghe)

Work with a partner.Talk about the disadvantages of over-reading (reading too much).

Xem thêm: On The Floor Of The Pacific Ocean Is Hundreds Of Flat, On The Floor Of The Pacific Ocean Is Hundreds Of

(Làm việc với bạn cùng học. Nói tới những hiểm họa của việc đọc quá nhiều.)

Gợi ý:

Some disadvantages of over-reading: (Một vài có hại của vấn đề đọc sách vượt nhiều: )Becoming shortsighted (Bị cận thị)Not having enough physical exercise (Không tất cả đủ thể dục thể chất)Lacking practical knowledge (Thiếu kiến thức thực tế)Becoming a bookworm/ overweight (Trở thành mọt sách/béo phì)

Bài làm:

I love reading, but over-reading has its downsides. First and foremost, people who read too much are prone to lớn become shortsighted because their eyes are not relaxed after many hours of reading. Secondly, the time spent on reading is so much that they don’t have enough physical exercise, which makes them overweight và unhealthy. Last but not least, reading means that they just sit at trang chủ seeing what other people have done so they don’t have the real experiences and seriously lack practical knowledge. In conclusion, reading is good if you have a balanced timetable between books và the real life.