Unit 13

     

Phần "Write" để giúp bạn học rèn luyện năng lực viết trải qua chủ đề của Unit 13: Festivals (Các lễ hội). Phần này sẽ giúp bạn học ôn tập lại tự vựng và ngữ pháp sẽ học. Nội dung bài viết sua là nhắc nhở giải bài bác tập trong sách giáo khoa.


*

WRITE – UNIT 13: FESTIVALS

1. Use the information in the dialogue on page 121 lớn fill in the gaps in this report. (Sử dụng tin tức ở hội thoại trang 121 nhằm điền vào chồ trống trong bạn dạng báo cáo này.)

The Rice-cooking Festivalby Festival Councilor Pham Phuong Linh

This report shows how the (1)rice-cookingfestival was held.

Bạn đang xem: Unit 13

The festival was held in the communal house yard about (2)one kilometeraway from a river. There were three competitions: (3)water-fetching, fire- making and rice-cooking. The festival took one day.

In the water-fetching contest one person from each team had lớn (4)runto the river to get the (5)water.

In the fire-making contest two team members had lớn make a fire in the (6)traditionalway. They tried to lớn rub pieces of (7)bambootogether to make the fire.

(8)Sixpeople from each team took part in the rice-cooking contest. They had to (9)separatethe rice from the husk and then cook the rice.

After the three contests, all points were (10)addedand the dong dỏng Trieu group won the grand prize. The festival was wonderful.

Dịch bài:

Lễ hội thi thổi cơmTổ chức do Đại Sứ lễ hội Phạm Phương Linh

Bài báo này chỉ ra bí quyết tổ chức tiệc tùng, lễ hội nấu cơm trắng thi.

Lễ hội được tổ chức ở sân nhà ở tập thể cách sông 1 km. Có ba phần thi: lấy nước, sản xuất lửa lửa và nấu cơm. Lễ hội đã ra mắt một ngày.

Xem thêm: Bảng Thành Phần Dinh Dưỡng Của Một Số Thực Phẩm Trong 100G, Bảng Thành Phần Dinh Dưỡng Thức Ăn Việt Nam

Trong cuộc thi tìm kiếm nước, mỗi cá nhân từ mỗi đội phải chạy mang đến sông để mang nước.

Trong hội thi làm sinh sản lửa, nhì thành viên vào nhóm sẽ phải triển khai tạo lửa giải pháp truyền thống. Họ vắt gắng chà xát các mẩu tre cùng nhau để tạo nên lửa.

Sáu bạn từ mỗi đội đang tham gia cuộc thi nấu cơm. Bọn họ phải tách bóc gạo thoát khỏi vỏ cùng nấu cơm.

Sau bố cuộc thi, tất cả các điểm được cùng vào và nhóm thôn Triệu vẫn giành được giải thưởng lớn. Lễ hội thật xuất xắc vời.

2. Write a similar report on a festival you joined recently. The answers khổng lồ the questions below can help you. (Viết một bạn dạng báo cáo tương tự như về một tiệc tùng bạn mới tham gia. Hồ hết câu trả lời của những câu hỏi dưới đây để giúp đỡ bạn.)

a) What is the name of the festival? (Tên tiệc tùng là gì?)b) Where was the festival held? (Lễ hội được tổ chức triển khai ở đâu?)c) How long did the festival last? (Lễ hội kéo dãn dài trong bao lâu?)d) How many activities were there? Were there any competitions? (Có bao nhiêu hoạt động? gồm cuộc tranh đấu làm sao không?)e) How were the activities organized? (Các hoạt động được tổ chức như vậy nào?)f) How many people took part in each activity? (Có bao nhiêu bạn tham gia sinh hoạt mỗi phần thi?)g) What did you think about the festival? (Bạn nghĩ gì về lễ hội đó.)

Giải:

The Huong Pagoda festival

This report shows how the Huong Pagoda festival is held.

The Huong Pagoda (Huong Pagoda) và the Huong Tich cave are the famous scenic spots of Viet Nam. The Huong Pagoda festival lasts from the 6th day of the 1st month to lớn the over of the 3rd month of the lunar calendar. The festival is opened on the 6th day of the 1 St month of the lunar calendar. People conduct rồng dance in the yard of Trinh pagoda and sail the royal barge. The festival is held in 3 places: Huong Tich, Tuyet Son, Long Van. The festival is most crowded from the 15th- 20th day of the 2nd month of the lunar calendar as this period marks the main festival. The moutainous path leading from Ngoai agoda to lớn Trong pagoda is full of visitors coming up and down. A pilgrimage lớn the Huong Pagoda is not only for religious reasons but also khổng lồ see the numerous natural shapes that are typical of the landscape and the buildings that are valuable artifacts of the nation.

Dịch:

Lễ hội chùa Hương

Bài báo này cho biết lễ hội miếu Hương được tổ chức như thế nào.

Xem thêm: Bạn Đang Có Một " Partner Trong Tình Yêu Là Gì, Fc Monday Couple In Viet Nam

Chùa Hương với hang hương Tích là rất nhiều thắng cảnh danh tiếng của Việt Nam. Lễ hội chùa Hương kéo dãn dài từ ngày 6 mon 1 cho đến khi xong tháng 3 âm lịch. Lễ hội được khai mạc vào ngày 6 mon 1 âm lịch. Fan ta triển khai điệu múa long tại sân miếu Trinh cùng đi thuyền buồm hoàng gia. Tiệc tùng, lễ hội được tổ chức triển khai tại 3 địa điểm: hương thơm Tích, Tuyết Sơn và Long Vân. Tiệc tùng đông độc nhất vô nhị từ ​​ngày 15 đến đôi mươi của tháng 2 âm lịch do thời kỳ này lưu lại ngày tiệc tùng chính. Tuyến phố núi dẫn trường đoản cú Phía Ngoai mang đến Chùa vào đầy du khách. Tín đồ ta hành hương mang đến chùa Hương không chỉ là vì lý do tôn giáo mà lại còn để nhìn thấy nhiều danh thắng thoải mái và tự nhiên điển hình của phong cảnh và những tòa bên là đông đảo hiện vật có giá trị của đất nước.