Tiếng anh lớp 10 unit 13 films and cinema

     

Task 1: Read the following description of the film Titanic, and then answer the questions below.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 10 unit 13 films and cinema

(Đọc bài bác mô tả sau về phim Titanic, và kế tiếp trả lời các thắc mắc bên dưới.)

Of all the films I have seen.Titanicis the one I lượt thích best.Titanicis a tragic love story film. It is about the sinking of a luxury liner (ship) on its first voyage across the Atlantic Ocean. The film is made in America. It is based on the true story of the Titanic disaster that occurred in 1912. The main characters are Jack Dawson and Rose DeWitt Bukater. Jack Dawson is a young and generous adventurer. While on board, he saves Rose DeWitt Bukater from killing herself, & although she is already engaged, the two fall in love. The ship hits an iceberg và sinks rapidly. More than a thousand people die in the disaster, including Jack Dawson.

*

Dịch bài:

Trong tất cả phim tôi sẽ xem, Titanic là phim tôi mê say nhất. Titanic là phim chuyện tình bi thảm. Nó nói tới vụ chìm của chiếc tàu khách đẳng cấp và sang trọng trong chuyến hải hành đầu tiên vượt Đại Tây Dương. Phim được quây ớ Mỹ. Phim phụ thuộc vào câu chuyện thiệt của tai họa Titanic xẩy ra vào năm 1912. Những nhân vật đó là Jack Dawson và Rose DeWitt Bukater. Jack Dawson là một nhà thám hiểm trẻ với hào phóng. Trong khi ở trên tàu, anh cứu Rose DeWitt Bukater ngoài tự tử, và tuy nhiên cô vẫn đính hôn, cả hai tình nhân nhau. Bé tàu va một băng sơn cùng chìm nhanh chóng. Hơn một ngàn người chết trong thảm thảm kịch , bao gồm cả Jack Dawson.

1. What is the name of the film?

2. What kind of film is Titanic?

3. What is it about?

4. Where is it made?

5. What is it based?

6. Who is/are the main character(s)?

7. What vì you know about the character(s)?

8. Does the film have a happy or a sad ending?


Hướng dẫn giải

1. It is Titanic.

2. Titanic is a tragic love story film.

3. It is about the sink of a luxury liner on her first voyage across the Atlantic Ocean.

4. It is made in America.

5. It is based on the true story of the Titanic disaster in 1912.

6. The main characters in Titanic are Jack Dawson & Rose DeWiti Bukater.

7. Jack is a young and generous adventurer and Rose is a beautiful girl who is already engaged.

8. The film has a sad ending.

Xem thêm: Avt Ảnh Ghép Mặt Con Vật Cute Mới Nhất 2021, Top 15 Hình Ghép Mặt Cute 1 Người Hay Nhất 2022

Tạm dịch:

1. Tên phim là gì?

=> Đó là Titanic.

2. Titanic là loại phim gì?

=> Titanic là một bộ phim truyền hình tình yêu buồn.

3. Nó nói về cái gì?

=> Đó là về việc chìm của một mẫu tàu thời thượng trên chuyến đi đầu tiên của qua Đại Tây Dương.

4. Nó được tạo nên ở đâu?

=> Nó được cung cấp tại Mỹ.

5. Nó dựa vào cái gì?

=> Nó dựa trên mẩu chuyện có thật về tồi tệ Titanic vào khoảng thời gian 1912.

6. Ai là nhân vật dụng chính?

=> những nhân vật chủ yếu trong Titanic là Jack Dawson với Rose DeWiti Bukater.

7. Chúng ta biết gì về nhân vật?

=> Jack là một nhà thám hiểm tươi trẻ và hào phóng cùng Rose là một cô bé xinh đẹp tín đồ đã đính hôn.

8. Bộ phim truyền hình có một kết thúc hạnh phúc giỏi buồn?

=> tập phim có một ngừng buồn.


Task 2: Write about a film you have seen. Use the description of Titanic và the questions above as suggestions.

(Viết về một phim em đã xem. Dùng trình bày của phim Titanic và các thắc mắc trên giống như những ý đề nghị.)


Hướng dẫn giải

Poseidon is the film I have seen recently. It is a moving film. Just lượt thích Titanic, Poseidon is the name of luxury liner which is hit by huge waves và sinks down on the New Year Eve. The main characters are Dylan Johns who tries khổng lồ resuce himself instead of waiting for the death; Robert Ramsey and Richard Dreyfuss, a waiter who knows the building structure of the liner. All of them attempt lớn find the way for their lives - with understanding, sympathy và solidarity they all succeed. The film has a happy ending.

Xem thêm: Địa Lí 10 Bài 37 Địa Lí Các Ngành Giao Thông Vận Tải (Có Trắc Nghiệm

Tạm dịch:

Poseidon là bộ phim truyện tôi đã xem gần đây. Đó là một bộ phim truyền hình cảm động. Cũng giống như Titanic, Poseidon là tên của nhỏ thuyền cao cấp bị sóng lớn tấn công và chìm xuống vào tối giao thừa. Nhân vật chính là Dylan Johns, số đông người nỗ lực tự cứu gắng vì mong chờ cái chết; Robert Ramsey và Richard Dreyfuss, một người giao hàng biết kết cấu của con thuyền. Tất cả họ cố gắng tìm đường cho cuộc sống thường ngày của họ - với sự hiểu biết, thông cảm cùng đoàn kết toàn bộ họ đều thành công. Tập phim có một kết thúc có hậu.