SPEAKING

     

Bài viết phía dẫn cách học và biện pháp giải bài tập của phần Speaking về chủ đề The Wonders of the World (Các kì quan vậy giới), một công ty điểm rất rất đáng quan trung khu trong chương trình tiếng Anh 11. Hãy cùng điểm qua những từ vựng, cấu trúc cần nhớ với tham khảo nhắc nhở giải bài bác tập dưới đây.


*

Task 1.The sentences below all appear in the reading passage.Work in pairs.Which sentences express facts (F) & which ones, opinions (O)? Put a tick (√) in the right column.

Bạn đang xem: Speaking

(Các câu bên dưới đều xuất hiện trong bài đọc. Thao tác theo cặp. Xác minh các câu câu nào là sự thật (F), câu nào là quan điểm (O). Đặt vệt (√) vào ô đúng.)

FO
1. The Great Pyramid is believed lớn have been built over a 20-year period.(Kim từ Tháp được tin rằng đã được sản xuất khoảng thời gian 20 năm.)

2. The Great Pyramid was 147 metres high.(Kim trường đoản cú Tháp cao 147 m.)

3. The Great Pyramid ranked as the tallest structure on earth for more than 43 centuries.(Kim trường đoản cú Tháp xếp vào nhiều loại kiến trúc cao nhất trên thế giới ở hơn 43 quốc gia.)

4. The structure consisted of approximately 2 million blocks of stone.(Kiến trúc đó bao hàm xấp xỉ 2 triệu viên đá.)

5. One theory involves the construction of a straight or spiral ramp that was raised as the construction proceeded.(Một giả thuyết cho rằng kiến trúc của những dốc thoải thẳng xuất xắc hình xoắn ốc được đưa ra như là việc phát triển của ngành loài kiến trúc.)

6. A second theory suggests that the blocks were lifted và placed using thousands of huge weight arms.(Giả thuyết thứ 2 cho rằng những khối đá được nâng lên và đặt vào vị trí nhờ hàng trăm ngàn đòn tay khổng lồ.)

7. The boat is believed khổng lồ have been used khổng lồ carry the body toàn thân of Khufu in his last joumey on earth before being buried inside the pyramid.(Chiếc thuyền được tin đã chuyên chở thi hài đức vua Khufu vào chuyến du hành sau cùng của ông xung quanh đất trước lúc được mai táng vào bên trong Kim từ Tháp.)

Task 2.Work in pairs.Tell your partner about some facts và opinions of the Great Pyramid of Giza, using the information in Task I.(Làm việc theo cặp. Kể cho mình học về các thực sự và quan điểm về Đại Kim từ bỏ Tháp Giza, sử dụng tin tức trong Task 1.)

Dựa vào tác dụng ở Task 1 trên, chúng ta nói cho nhau nghe về các sự thật và quan điểm về Đại Kim tự Tháp Giza.

Xem thêm: Tác Giả Của Bài Đội Ca Là Ai, Bài Hát Đội Ca Của Nhạc Sĩ Nào

Task 3.Work in groups.Discuss possible answers to lớn the following question, using the suggestions below.(Làm vấn đề theo nhóm. Thảo luận về câu vấn đáp cho các câu hỏi sau, sử dụng các gợi ý dưới đây.)

Who built the Great Pyramid of Giza? (Ai đã tạo Kim tự Tháp Giza?)How long did it take khổng lồ build it? (Mất bao lâu nhằm xây nó?)Where did the builders find the stones? (Những bạn thợ xây tìm phần đông viên đá ngơi nghỉ đâu?)How could they build the Pyramid so high? (Họ có thể xây Kim tự Tháp cao như vậy bằng cách nào?)

Useful language:

I think /I am sure....It is said that ...The pyramid is said / believed / thought khổng lồ have been ...Probably they...They must /can / may / might have ...

Xem thêm: Lý Thuyết Vật Lý 7 Bài 13 : Môi Trường Truyền Âm, Giải Vật Lí 7 Bài 13: Môi Trường Truyền Âm

Bài làm:

A:How long did it take lớn build it?B:It is believed/ said/ supposed/ thought that the Great Pyramid was built over a 20-year period.A:Where did the builders find the stones?B:The stones are believed/ said/ supposed/ thought to lớn be found in Everest Mountain.A:How did they transport them?B:The stones are believed/ said/ supposed/ thought lớn be transported by thousands of huge weight arms.A:How could they build the Great Pyramid of Giza?B:People say/ think/ believe/ suppose that its construction of a straight or spiral ramp that was raised as the construction proceeded. The blocks were lifted & placed using thousands of huge weight arms.

Dịch:

A: Mất bao lâu nhằm xây xong?B: Mọi tín đồ tin/nói/cho rằng/nghĩ Kim từ bỏ Tháp được xây khoảng thời hạn 20 năm.A: những thợ xây tra cứu thấy đa số viên đá ở đâu?B: mọi viên đá được tin/ nói/ mang lại rằng/ nghĩ đã có tìm thấy làm việc Núi Everest.A: Họ vận động chúng như vậy nào?B: hầu hết khối đá được tin/ nói/ cho rằng/ nghĩ sẽ được vận chuyển bằng hàng chục ngàn đòn tay khổng lồ.A: Họ hoàn toàn có thể xây Kim từ Tháp Giza bằng cách nào?B: Mọi tín đồ nói/ nghĩ/ tin/ đến rằng bản vẽ xây dựng của dộc thoải thẳng hay tất cả dạng xoắc ốc đang được thổi lên như là bước cải cách và phát triển của ngành con kiến trúc. Hầu như viên đá được nâng lên và đặt vào vị trớ nhờ những đòn tay khổng lồ.