Unit 16 lớp 11: reading

     

Unit 16: Wonder of the world - các kì quan tiền của thể giới

A. Reading

Before you read

Below are two famous man-made wonders of the world. Look at them & answer the questions.

Bạn đang xem: Unit 16 lớp 11: reading

/(Dưới đấy là hai kì quan nhân tạo nổi tiếng. Quan sát vào bọn chúng và trả lời các câu hỏi.)

*

1. Can you name these two wonders of the world?

2. Where vì you think they are located?

3. What bởi vì you know about them?

Lời giải:

1. These two wonders are Great Pyramid Cheop (Khufu), & the Taj Mahal.

2. The Great pyramid Cheop is in Cairo, Egypt, và the Taj Mahal in India.

3. They were built as tombs for their royal families. The Great Pyramid was built over 4000 years ago. And the Taj Mahal was built from 1630 lớn 1652 by an Indian king.

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng ta cũng có thể kể tên cho hai kỳ quan nhân loại này không?

=> nhị kỳ quan tiền là Đại Kim từ bỏ tháp Cheop (Khufu), cùng Taj Mahal.

2. Bạn nghĩ bọn chúng ở đâu?

=> Kim trường đoản cú tháp Cheop mập ú là sinh sống Cairo, Ai Cập với Taj Mahal làm việc Ấn Độ.

3. Bạn biết gì về chúng?

=> chúng được desgin làm lăng mộ cho gia đình hoàng gia. Kim tự tháp được xây dựng từ thời điểm cách đây hơn 4000 năm. Cùng Taj Mahal được xây dựng từ năm 1630 đến 1652 bởi vì một vị vua Ấn Độ.

While you read

Read the passage và then vì the task that follow./(Đọc kĩ đoạn văn và tiếp đến làm trọng trách tiếp theo.)

Click vào đây để nghe:

 

THE GREAT PYRAMID OF GIZA

The Great Pyramid of Giza was built by the Egyptian pharaoh Khufu around the year 2560 BC. The purpose of this huge stone pyramid was to serve as a tomb when he died and to protect the burial chamber from the weather & from thieves who might try khổng lồ steal the treasures and belongings there. The Great Pyramid is believed lớn have been built over a 20-year period. First, the site was prepared & then the huge blocks of stone were transported & put in their places.

When it was built, the Great Pyramid was 147 metres high on a base of 230 square metres. It ranked as the tallest structure on earth for more than 43 centuries, only khổng lồ be surpassed in height in the nineteenth century AD. The structure consisted of approximately 2 million blocks of stone, each weighing about 2.5 tons. It has been suggested that there are enough blocks in the three pyramids khổng lồ build a 3-metre high. 0.3-metre-thick wall around France.

Although it is not known how the blocks were put in place, several theories have been proposed. One theory involves the construction of a straight or spiral ramp that was raised as the construction proceeded. A second theory suggests that the blocks were lifted & placed using thousands of huge weight arms.

Today, the Great Pyramid of Giza is enclosed, together with the other pyramids in the tourist region of the Giza Plateau on the west ngân hàng of the River Nile. Also in the area is the museum housing the mysterious Sun Boat, only discovered in 1954 near the south side of the pyramid. The boat is believed lớn have been used khổng lồ carry the body of Khufu in his last journey on earth before being buried inside the pyramid.

Hướng dẫn dịch:

ĐẠI KIM TỰ THÁP GIZA

Đại Kim từ bỏ Tháp Giza được tạo bởi các Pharaoh Ai Cập vào lúc 2560 năm trước công nguyên. Mục tiêu của kim từ bỏ tháp bởi đá khổng lồ này là làm mộ cho Pharaoh sau khoản thời gian qua đời với để bảo đảm an toàn phòng táng khỏi khí hậu và hồ hết tên trộm cố gắng ăn cắp các kho báu và của nả ở đó. Đại Kim từ bỏ Tháp được hiểu được xây cất trong khoảng thời gian 20 năm. Đầu tiên là chuẩn bị vị trí tạo và kế tiếp những khối đá mập mạp được đi lại và đưa vào ghép nối với nhau.

Khi trả thành, Kim tự Tháp cao 147 mét, được bỏ lên trên một bệ móng rộng 230 mét vuông. Nó được xếp thứ hạng là cấu trúc tối đa trên trái đất trong vòng 43 cố gắng kỉ, chỉ bị vượt qua về độ cao ở cầm kỉ XIX sau Công nguyên. Kết cấu bao gồm khoảng 2 triệu khối đá, từng khối nặng khoảng chừng 2,5 tấn. Tín đồ ta đến rằng khối lượng đá xây tía kim từ tháp đủ để thiết kế một bức tường chắn thành cao 3m, dày 0.3m vòng quanh nước Pháp.

Mặc dù không ai biết làm cầm nào những khối đã được ghép ghép lại đúng chỗ, một trong những giả thuyết được đưa ra. Một giả thuyết cho rằng người ta thi công một đoạn đường dốc thẳng hoặc xoắn ốc trong quá trình xây dựng Kim từ bỏ tháp. Giả thuyết máy hai cho rằng các khối vẫn được thổi lên và xếp lại với nhau bằng cách sử dụng hàng vạn cánh tay co sức khỏe khổng lổ.

Ngày nay, Đại Kim trường đoản cú Tháp Giza đã được xây rào bí mật xung quanh thuộc với các Kim trường đoản cú Tháp khác trong quần thể vực phượt của đồng bởi Giza trên bờ phía Tây của sông Nile. Cũng trong quanh vùng này là những bảo tàng trưng bày chiến thuyền Mặt Trời huyền bí được phạt hiện vào thời điểm năm 1954 sát phía phái nam của Kim từ Tháp. Mẫu thuyền này được hiểu đã được dùng làm chở xác của Khufu trong chuyến du hành cuối cùng của ông xung quanh đất trước lúc được chôn cất bên trong Kim tự Tháp.

Task 1. The words in the box all appear in the passage. Fill each blank with a suitable word./(Những từ trong khung lộ diện trong đoạn văn. Điền vào nơi trống một từ ham mê hợp.)

mysterious ramp tomb

chamber spiral wonder

1. Last week we paid a visit khổng lồ the _______ of an unknown mandarin.

2. The movie was about a _______ of the world.

3. A _______ is needed at the exit và entrance for wheelchairs users.

4. The Queen"s private _______ is not opened lớn public.

Xem thêm: Quy Trình Trồng Nấm Bào Ngư Đúng Cách Để Đạt Sản Lượng Tốt, Quy Trình Kỹ Thuật Sản Xuất Nấm Bào Ngư

5. It’s not known why Beson disappeared in _______ circumstances.

5. A snail’s shell is _______ in form.

Lời giải:

1. Tomb

2. Wonder

3. Ramp

4. Chamber

5. Mysterious

6. Spiral

Hướng dẫn dịch:

1. Tuần trước, shop chúng tôi đã đến thăm một ngôi tuyển mộ của một vị quan ko nổi tiếng.

2. Bộ phim truyện nói về một kỳ quan của cụ giới.

3. Một dốc thoải là quan trọng tại lối ra cùng lối vào cho người sử dụng xe cộ lăn.

4. Căn phòng riêng của chị em hoàng ko được mở cho công chúng.

5. Ko biết vì sao Beson biến mất trong hoàn cảnh bí mật.

6. Vỏ ốc tất cả dạng xoắn ốc.

Task 2. Answer the following questions./(Trả lời những câu hỏi sau đây.)

1. Where is the Great Pyramid of Giza situated and when was it built?

2. How high and large was the Great Pyramid of Giza?

3. What was the purpose of this huge stone Pyramid?

4. How did the people of ancient Egypt build the Great Pyramid?

5. According lớn the passage, what is the boat believed lớn have been used for?

Lời giải:

1. It is located on the west ngân hàng of the River Nile và it was built around the year 2560 B.C.

2. It was about 147 metres high on a base of 230 metres square.

3. The purpose of this huge stone Pyramid was to lớn serve as a tomb when the Egyptian Pharaoh Khufu died and to protect the burial chamber from the weather & from thieves who might try khổng lồ steal the treasures & belongings there.

4. It is thought that the ancient Egyptian used straight or spiral ramps/or huge weight arms to lift and place the blocks of stone.

5. The boat is believed to lớn have been used khổng lồ carry the toàn thân of Khufu in his last journey on earth before being buried inside the pyramid.

Hướng dẫn dịch:

1. Kim tự tháp Giza nằm nơi đâu và được xây dừng khi nào?

=> Nó nằm trong bờ phía tây của sông Nile và nó được xây dựng vào tầm khoảng năm 2560 trước Công nguyên.

2. Kim từ tháp Giza to và cao núm nào?

=> Nó cao khoảng 147 mét bên trên một nền rộng 230 mét vuông.

3. Mục tiêu của Kim trường đoản cú tháp đá to con này là gì?

=> mục tiêu của Kim trường đoản cú tháp đá kếch xù này là để giao hàng như một ngôi mộ khi Pharaoh Ai Cập Khufu tắt hơi và để đảm bảo an toàn phòng chôn cất khỏi thời tiết với từ hầu hết kẻ trộm gồm thể nỗ lực ăn cắp kho báu và đồ đạc ở đó.

4. Người Ai Cập cổ điển đã phát hành Kim từ Tháp như vậy nào?

=> bạn ta nghĩ rằng Ai Cập cổ đại áp dụng dốc thẳng hoặc xoắn ốc / hoặc cánh tay lực lưỡng để nâng cùng đặt khối đá.

5. Theo đoạn văn, mẫu thuyền biết tới đã được sử dụng để gia công gì?

=> Thuyền được hiểu đã được áp dụng để mang cơ thể của Khufu trong hành trình dài cuối cùng của bản thân mình trên trái đất trước khi bị chôn vùi bên trong kim trường đoản cú tháp.

Xem thêm: Xem Phim Tiết Khí Sư Cuối Cùng Thuyết Minh, The Last Airbender Thuyết Minh Full

Task 3. Scan the text & say what the following words refer to./(Đọc lướt đoạn văn với nói đa số từ sau chỉ gì?)