UNIT 16 LỚP 10: SPEAKING

     

B. SPEAKING

Task 1: A foreign visitor has taken some notes about President Ho đưa ra Minh’s Mausoleum. Ask và answer questions with a partner, using his notes./(Một khách ngoại quốc chú thích về Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh. Hỏi và vấn đáp với một bạn cùng học. Dùng đa số ghi chú của ông ấy.)

*

Lời giải:

A : Where is President Ho đưa ra Minh Mausoleum situated?

B : It is situated in ba Dinh Square, in the centre of Ha Noi.

Bạn đang xem: Unit 16 lớp 10: speaking

A : When did the construction of the Mausoleum started?

B : It started in 1973 and completed in 1975.

A : How many floors does it have?

B : It has three floors.

A : What are these floors used for?

B : Well, the first floor is used as a stand for important meetings organized at ba Dinh Square. The second floor is the place where the president is lying, & the third floor is the roof of the mausoleum.

A : On what days can you visit the Mausoleum?

B : In summer, you can visit the Mausoleum from 7:30 to 10:30 am and in winter, you can visit it from 8:00 lớn 11:00 am, every day except Monday & Friday.

A : Can we take photographs?

B : You can take photos outside the Mausoleum, but inside you mustn"t.

Hướng dẫn dịch:

A: Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh nằm tại vị trí đâu?

B: Nó nằm ở Quảng trường cha Đình, chính giữa của Hà Nội.

A: khi nào thì bài toán xây dựng lăng bắt đầu?

B: Nó bước đầu vào năm 1973 và chấm dứt vào năm 1975.

A: bao gồm bao nhiêu tầng?

B: Nó có tía tầng.

A: phần lớn tầng này được sử dụng để làm gì?

B: À, tầng 1 được thực hiện như một gian hàng cho các cuộc họp quan trọng được tổ chức tại trung tâm vui chơi quảng trường Ba Đình. Tầng hai là nơi quản trị đang nằm, và tầng ba là mái của lăng.

Xem thêm: Giải Công Nghệ 7 Bài 27: Chăm Sóc Rừng Sau Khi Trồng (Ngắn Gọn)

A: vào trong ngày nào bạn cũng có thể ghé thăm lăng?

B: Vào mùa hè, chúng ta có thể ghé thăm lăng trường đoản cú 7:30 mang đến 10:30 và vào mùa đông, chúng ta có thể ghé thăm nó từ 8:00 mang đến 11:00 sáng, từng ngày trừ trang bị Hai với thứ Sáu.

A: chúng ta có thể chụp ảnh không?

B: chúng ta có thể chụp hình ảnh bên quanh đó Lăng, nhưng bên trong bạn không được.

Task 2: Work in pairs. Take turns to act as a tourist guide and give a short introduction to lớn either of the historical places below, using the information given./(Làm việc từng đôi. Gắng phiên đóng góp vai 1 phía dẫn viên du ngoạn và đến lời reviews ngắn về trong số những địa danh lịch sử vẻ vang dưới đây, dùng thông tin được cho.)

*

Hướng dẫn dịch:

HOÀNG THÀNH HUẾ

* Được ghi vào danh sách Di Sản Văn Hóa nhân loại năm 1993

* Ở Huế, 654 km từ thủ đô hà nội và 1071 km trường đoản cú Tp hồ Chí Minh.

* tạo : cử sự 1805 với hoàn vớ năm 1832.

* bao hàm 3 quanh vùng : Hoàng Thành, chống Thành và Tử cấm Thành

* Mở cửa hằng ngày từ 8 giờ đồng hồ sáng mang đến 4.30 chiều.

* phí tổn vào cửa ngõ : 55.000 đồng VN

HỘI TRƯỜNG THỐNG NHẤT

* cũng khá được gọi là Dinh Thống nhất hay Dinh Độc Lập

* Ở Quận 1, tp hồ Chí Minh, 1.730 km nam giới Hà Nội

* Đầu tiên được sản xuất năm 1865, với bị hư hại nặng vào vụ dội bom vào tháng Hai năm 1963

* Tái thiết và vấn đề xây dựng hoàn chỉnh năm 1966

* bao gồm 5 tầng với 100 phòng cùng phòng phệ trang trí rất đẹp đẽ

* Mở cửa hằng ngày từ 7: 30 cho 11 sáng cùng từ 1g mang đến 4 g chiều

* mức giá vào cửa : 10.000đồng

Lời giải:

a. I’d lượt thích to introduce you all some features about Hue imperial city. Hue is located in the Central of Vietnam. It is 654 km far from Ha Noi & 1071km from Ho đưa ra Minh City. The construction of this Imperial thành phố started in 1805 & completed in 1832. It comprises 3 sections: the Royal Citadel, the Imperial Enclosure and the Forbidden City. Hue Imperial thành phố is listed as a World Cutural Heritage by UNESCO in 1993. Nowadays, it opens daily from 8:00 a.m to lớn 4:30 pm & the admission fee is 55.000 VND per person.

b. Let me introduce you the Thong Nhat Conference Hall. This hall is also called Reunification Hall or Independece Palace. It is located in District 1, Ho đưa ra Minh City. The Hall was originally built in 1865 but it was heavily damaged by an air bombardment in February 1963. After that, it was rebuilt & the construction was completed in 1966. The hall has 5 floors with 100 beautifully decorated rooms & chambers. The Hall is xuất hiện daily from 7:30 lo 11:00 a.m. Và from 1:00 lớn 4:00p.m. The admission fee is 10.000 VND per person.

Hướng dẫn dịch:

a. Tôi muốn trình làng với chúng ta một số điểm lưu ý về kinh thành Huế. Huế ở ở khu vực miền trung Việt Nam. Nó cách tp. Hà nội 654 km cùng cách tp.hcm 1071km.. Câu hỏi xây dựng bắt đầu vào năm 1805 và ngừng vào năm 1832. Huế bao hàm ba phần: Hoàng thành, bao vây Hoàng gia và Tử Cấm Thành. Huế được UNESCO thừa nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1993. Ngày nay, hoàng thành mở cửa hàng ngày tự 8:00 sáng mang lại 4:30 chiều, và giá thành là 55.000 VND / người.

Xem thêm: Giải Sgk Công Nghệ 8 Bài 20: Dụng Cụ Cơ Khí, Công Nghệ 8 Bài 20

b. Hãy để tôi giới thiệu với các bạn Hội trường Thống Nhất. Hội trường này còn được gọi là Dinh Độc lập. Nó nằm tại vị trí Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tòa nhà được xây dựng vào năm 1865 nhưng lại nó bị phá hoại nặng nề vị cuộc thả bom từ trên không vào tháng cha năm 1963. Sau đó nó được xây dựng lại và việc xây dựng hoàn thành vào năm 1966. Nó bao gồm năm tầng với 100 phòng với phòng được trang trí đẹp mắt. Dinh mở siêu thị ngày trường đoản cú 07:30 mang đến 11:00 cùng từ 1:00 mang đến 4:00 chiều. Phí tổn là 10.000 VND / người.

Task 3: Work in groups. Ask other members of the group questions about a historical plaee they have been khổng lồ or known about, cảnh báo down the main information, then report khổng lồ the class what you have learnt about the place./(Làm câu hỏi từng nhóm. Hỏi phần nhiều thành viên khác của nhóm những câu hỏi về một địa danh lịch sử họ đang đi tới hoặc biết. Chú thích những tin tức chính, và sau đó tường thuật cho lớp đa số gì em biết về vị trí đó.)

Lời giải:

- Name of place: Ho chi Minh mausoleum in Hanoi

- Construction: started 1973 và completed 1975

- Called a historical place 1975

- Comprises: a mausoleum where has death body of President Ho bỏ ra Minh and Ba Dinh square

- Visiting hours: 7h30 – 10h30 a.m every day of the week except Monday and Friday

- Admission fee: free

Hướng dẫn dịch:

- tên địa danh: Lăng Bác

- Xây dựng: bước đầu từ năm 1973 và xong xuôi năm 1975

- Được gọi là một trong những địa danh lịch sử năm 1975

- gồm lăng chỗ đặt thi hài của chủ tịch Hồ Chí Minh và quảng trường bố Đình

- giờ đồng hồ tham quan: 7h30- 10h30 giờ sáng các ngày trong tuần trừ sản phẩm Hai và thứ Sáu