Unit 3 Lớp 9: Listen And Read

     

Look at the map. Then listen to the trip to lớn Ba’s village. Match the placcs on the bus route. With the letters on the map.(Nhìn vào phiên bản đồ. Sau đó nghe chuyến hành trình đến làng mạc của Ba. Ghép những nơi trên suốt thời gian của xe buýt đúng với mẫu mã tự trên bạn dạng đồ.)
Bạn đang xem: Unit 3 lớp 9: listen and read

*

LISTEN – UNIT 3: A TRIP to THE COUNTRYSIDE

Look at the map. Then listen khổng lồ the trip lớn Ba’s village. Match the placcs on the bus route. With the letters on the map. Start at (Nhìn vào phiên bản đồ. Kế tiếp nghe chuyến du ngoạn đến làng mạc của Ba. Ghép các nơi trên suốt thời gian của xe cộ buýt đúng với chủng loại tự trên bản đồ.)

Giải:

A. Banyan tree B. Airport C. Highway No.1 D. Long Bridge E. Gas station F. StoreG .pond H. Bamboo forestI .

Xem thêm: Bộ Đề Kiểm Tra 45 Phút Tiếng Anh 11 Năm 2017, Is This Perfect Spoken English


Xem thêm: 10 Red Flags To Look Out For In A Used Car'S History, Look Out! There'S A Car Coming!


Parking lot

Audio scripts:

At 6.30 in the morning, the bus collected Ba and his family from their home. After picking up everyone, the bus continued north on the highway number 1. It crossed the long Bridge and stopped on the gas station lớn get some more fuel.Then it left the highway và turn left on to lớn a smaller road westward. This road ran between green paddy fields, so the people on the bus could see a lot of cows and buffaloes. The road ended before a big store beside the pond. Instead of turning left towards a small airport, the bus went in the opposite direction. It didn’t stay on that road for very long. But turned left onto a road which went across a small bamboo forest. Finally, the bus dropped everyone at the parking lot ten meters from a big old banyan trees. It would part there và waited for people lớn come back in the evening.

Dịch:

Lúc 6 tiếng 30 sáng, xe cộ buýt vẫn đón ba và gia đình từ nhà. Sau khi đón tất cả mọi người, xe cộ buýt đi về phía bắc theo đường cao tốc số 1. Nó qua mong Rồng và dừng lại tại trạm xăng để đưa thêm một không nhiều nhiên liệu. Sau đó đi theo đường đường cao tốc và rẽ trái lịch sự một con đường nhỏ phía tây. Con đường này chạy giữa những ruộng lúa xanh, vì vậy những người trên xe pháo buýt rất có thể nhìn thấy rất nhiều con bò và trâu. Nhỏ đường xong xuôi trước một siêu thị lớn bên cạnh ao. Thay bởi quẹo trái về phía sân bay nhỏ, xe cộ buýt đã đi được ngược hướng. Nó đã không ở trên phố đó lâu. Nó rẽ trái bên trên một tuyến phố đi sang một khu rừng tre nhỏ. Cuối cùng, xe buýt đã bỏ toàn bộ mọi bạn tại bến bãi đậu xe pháo mười mét từ bỏ cây đa lớn. Nó sẽ xuất hiện ở đó với đợi đông đảo người quay trở lại vào buổi tối.