Unit 4 Lớp 10 Listening

     

Tạm dịch:Có những người dân cần trợ giúp trong cộng đồng của các bạn không? giả dụ có, họ nên loại giúp đỡ gì? một trong những cách khác nhau mà hầu hết người rất có thể giúp đỡ trong cộng đồng của họ là gì?


2. Match the words with their definitions. What are the parts of speech of these words? (Nối các từ cùng với nghĩa của chúng. Từ bỏ loại của rất nhiều từ này là gì?)


Tạm dịch:1. Quyên góp – cho một cái gì đó, nhất là tiền, chô những người dân cần nó2. Phi lợi nhuận – không vì mục tiêu lợi nhuận3. Thông báo dịch vụ công cộng – một quảng cáo đặc trưng cho công chúng, thường thì về những vấn đề sức khỏe hoặc an ninh


3. Listen to the announcement by the director of Heart khổng lồ Heart Charity & decide whether the following statements are true (T) or false (F).

Bạn đang xem: Unit 4 lớp 10 listening


(Lắng nghe bài diễn văn của giám đốc Trung trung ương Từ thiện từ Trái Tim Đến Trái Tim và đưa ra quyết định xem những nhận định và đánh giá sau đúng (T) tốt sai (F).)


https://hoanggiaphat.vn/wp-content/uploads/2018/10/3.-Listen-to-the-announcement-by-the-director-of-Heart-to-Heart-Charity-and-decide-whether-the-following-statements-are-true-T-or-false-F-lop-10-moi-unit-4-listening.mp3

Tạm dịch:1. Hội từ bỏ thiện từ Trái tim mang đến trái tim là một trong tổ chức phi lợi nhuận.2. Cực kỳ ít trẻ nhỏ hoặc bạn lớn trong cộng đồng của chúng ta bị đói, giá buốt hoặc bệnh dịch ngày nay.3. Bạn cũng có thể tặng thức ăn uống chứ không tặng quần áo.4. Các bạn không thể quyên góp tiền.5. Bạn có thể quyên góp thời hạn và làm việc trong văn phòng của tổ chức triển khai này.

Xem thêm: Soạn Bài Từ Ngôn Ngữ Chung Đến Lời Nói Cá Nhân Tiếp, Theo Trang 35


Audio Script:This is a public service announcement for the Heart lớn Heart Charity. We are a non-profit organisation that helps people in need. As the Tet holiday approaches, we are asking you lớn think of those in our community who need help. Even today, we have unbelievable problems in our community. Many children and adults are hungry, cold và sick every day. Our goal here at Heart khổng lồ Heart Charity is to lớn help those people. To do this, we need your help. To help, you can vì chưng one of three easy things. First, you can donate food và clothes to lớn our organisation. Your food and clothing will go straight to lớn someone who needs it. Second, you can donate money khổng lồ our organisation. We will only use your money khổng lồ buy food, clothes, & medicine for the needy. Or last, you can donate your time and work in the office. We always need new volunteers. Your donation of any kind will always be welcome. So please liên hệ us at 15 Ha Thanh Street. We are xuất hiện from 8.30 a.m. To lớn 10p.m. Every day.

Xem thêm: Giải Bài Tập Gdcd 7 Rõ Ràng, Dễ Hiểu, Giải Bài Tập Gdcd 7


Dịch Script:Đây là một thông tin dịch vụ công cho tổ chức triển khai từ thiện từ bỏ Trái tim cho Trái tim. Cửa hàng chúng tôi là một nhóm chức phi lợi nhuận góp mọi người dân có nhu cầu. Theo phong cách tiếp cận kỳ nghỉ mát Tết, cửa hàng chúng tôi yêu cầu bạn nghĩ về những người trong xã hội của bọn chúng ta, những người dân cần góp đỡ. Thậm chí ngày nay, chúng ta có những vấn đề không thể tin được trong cộng đồng của chúng tôi. Nhiều trẻ nhỏ và bạn lớn bị đói, lạnh và bệnh dịch mỗi ngày. Mục tiêu của cửa hàng chúng tôi ở đây là hội từ thiện tự Trái tim đến Trái tim giúp đỡ những tín đồ đó. Để làm cho điều này, shop chúng tôi cần sự trợ giúp của bạn. Để góp đỡ, bạn cũng có thể làm một trong các ba điều dễ dàng dàng. Đầu tiên, chúng ta có thể tặng lương thực và áo quần cho tổ chức của bọn chúng tôi. Thức ăn và quần áo của bạn sẽ đi thẳng đến fan cần nó. Thứ hai, chúng ta có thể quyên góp tiền cho tổ chức của chúng tôi. Công ty chúng tôi sẽ chỉ áp dụng tiền của công ty để cài đặt thực phẩm, quần áo và thuốc cho người nghèo. Hoặc , chúng ta có thể đóng góp thời gian của bạn và thao tác làm việc trong văn phòng. Shop chúng tôi luôn có nhu cầu các tình nguyện viên mới. Đóng góp của người sử dụng dưới mọi hình thức sẽ luôn luôn được xin chào đón. Vày vậy, xin vui lòng tương tác với công ty chúng tôi tại số 15 con đường Hà Thành. Shop chúng tôi mở cửa từ 8 tiếng 30 sáng đến 10 giờ về tối hàng ngày.


4. Listen khổng lồ the announcement again and choose the best answer. (Lắng nghe lại bài bác diễn văn và lựa chọn câu vấn đáp đúng nhất.)


https://hoanggiaphat.vn/wp-content/uploads/2018/10/4.-Listen-to-the-announcement-again-and-choose-the-best-answer.-lop-10-moi-unit-4-listening.mp3

5. Work in groups. Ask và answer the following questions. (Làm câu hỏi theo nhóm. Hỏi và vấn đáp các câu hỏi sau.)


Have you ever volunteered or done community service? If yes, what did you do? If no, what is your plan lớn help people in your community?


Tạm dịch:Bạn đã bao giờ làm tình nguyện tuyệt làm chuyển động dịch vụ cùng đồng? giả dụ rồi, bạn đã làm cho gì? nếu chưa, kế hoạch của chúng ta để giúp mọi người trong cộng đồng là gì?