Unit 4 lớp 8: write

     

Hoàn thành câu chuyện "Tại sao hổ có vằn" bằng những đụng từ đã mang đến sẵn, kế tiếp viết lại mẩu truyện vào vai fan nông dân kể lại. Phần này để giúp bạn học vận dụng thì vượt khứ đơn và lời nói gián tiếp. Bài viết sau là lưu ý giải bài xích tập trong sách giáo khoa.
Bạn đang xem: Unit 4 lớp 8: write

*

WRITE – UNIT 4: OUR PAST

1. Complete the story. Use the verbs in the box. (Hãy chấm dứt câu chuyện sau, sử dụng động từ mang đến trong khung.)

Giải:

How the tiger got his stripes

One day, as a farmer was in his field and his buffalo (0) wasgrazing nearby, a tiger (1) appeared.The tiger wanted lớn know why the strong buffalo was the servant và the small man (2)was the master. The farmer (3) said he had something called wisdom, but he (4) left it at home that day. He (5) went lớn get the wisdom, but before that he (6) tied the tiger khổng lồ a tree with a rope because he didn’t want it to eat the buffalo. When he returned, the farmer brought some straw with him. He said it was his wisdom.

Xem thêm: Accelerating Gender Parity: What Can Governments Do? 100 Years On, Politics Is Where The U


Xem thêm: Chiến Dịch Hồ Chí Minh Có Ý Nghĩa Quyết Định, Đối Với Thắng Lợi Của


He (7)lit the straw & the fire (8) burned the tiger. The tiger (9) escaped , but it still has black stripes from the bums today.Bạn đã xem: Unit 4 lớp 8: write

Dịch

Vì sao hồ tất cả vằn

2. Now imagine you are the man. Use the Words to lớn write the story. Start like this: (Bây giờ hãy tưởng tượng bạn là ngưòi bầy ông ấy. Hãy dùng số đông từ nhắc nhở sau nhằm viết thành câu chuvện, bước đầu như sau)

One day as I was in the field and ........One day/ I/ fieldbuffalo/ graze/ tiger/ comeIt/ ask/ why/ strong buffalo/ my servant/ and I/ its masterI/ tell/ tiger/ I/ have/ wisdomtiger/ want/ see/ itI/ tell/ it/ I/ leave/ wisdom/ homethen I/ tie/ tiger/ tree/ rope/ I/ didn"t/ want/ eat/ buffaloI/ go/ get/ straw/ and/ burn/ tigertiger/ escape/ still have/ đen stripes

Giải:

One day as I was in the field & my buffalo was grazing nearby, a tiger came. It asked why the strong buffalo was my servant và why I was its master. I told the tiger that I had something called wisdom. The tiger wanted to see it, but I told it I left my wisdom at home that day. Then I tied the tiger lớn a tree with a rope because I didn"t want it lớn eat my buffalo. I went to get some straw which I said was my wisdom and burned the tiger. The tiger escaped, but it still has đen stripes from the bums today.