UNIT 5 LỚP 12 SPEAKING

     

Bài viết phía dẫn giải pháp học và bí quyết giải bài xích tập của phần speaking về chủ đề hệ giáo dục và đào tạo đại học, một nhà điểm rất rất đáng quan trung ương trong lịch trình tiếng Anh 12. Hãy cùng điểm qua những từ vựng, kết cấu cần nhớ và tham khảo gợi ý giải bài xích tập bên dưới đây.


*

I. Trường đoản cú vựng

reference letter : thư giới thiệua letter of acceptance: thư chấp nhậna copy of the originals of school certificate: bạn dạng sao những chứng chỉ nơi bắt đầu ở ngôi trường phổ thôngscore (n): số điểm giành vào cuộc thientrance examination: kì thi tuyển chọn sinh

II. Cấu trúc cần nhớ

scores of the required entrance examination: kết quả thi tuyểnto be admitted: được chấp nhậna copy of the originals of school certificate: bản sao những chứng chỉ gốc ở trường phổ thông

III. Chỉ dẫn giải bài bác tập

Task 1:Below are the admission requirments for tertiary institutions in some countries. Work in groups. Tick (✓) those which are obligatory for vou to be admitted to lớn a university in Vietnam.

Bạn đang xem: Unit 5 lớp 12 speaking

(Dưới đấy là những yêu cầu ghi danh cho rất nhiều cơ sở đh ở một vài ba quốc gia. Thao tác làm việc từng nhóm. Đánh vết (✓) hồ hết yêu cầu bao gồm tính đề nghị để em được nhận vào một trường đại học ở Việt Nam.)

_______ an application form (Hồ sơ xin việc)

_______ an identity card (Chứng minh nhân dân)

_______a reference letter (Thư giới thiệu)

______ a copy of the originals of your school certificate (Bản sao bằng xuất sắc nghiệp)

______a birth certificate (Giấy khai sinh)

______ a copy of the record of your performance at school (Bảng điểm tại trường)

______ scores of the required entrance examination (Điểm của bài xích kiểm tra đầu vào)

Task 2:Work in pairs. Ask và answer the questions about the application process to lớn tertiary study in Vietnam using the following cues.

(Làm việc từng đôi. Hỏi với trả lời câu hỏi về quy trình nộp đơn vào cơ sở đh ở việt nam dùng số đông từ gợi nhắc sau.)

What to lớn do

When

fill in the application form

in March

send the application form

in March

take the GCSE examination

in May

get the GCSE result

in June

take the entrance examination

in July

get the entrance examination results

in August

get a letter of acceptance from the

late August - early

university

……………………………………

September

……………….

Xem thêm: Tải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Unit 7 Traffic Có Đáp Án, Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Unit 7 Traffic Có Đáp Án

Gợi ý hội thoại

A. When đo you fill in và send the application khung to a university?B. Usually in March.A. To lớn apply for a university, you must pass the GCSE examination.Right?B. OK.A. When do you take the GCSE examinationB. In May and we have the results in June.A. When bởi you take the entrance exam?B. Early July.A. When vì chưng you have the results of this exam?B. Usually in mid August.A. One more question. When vị you get the letter of acceptance from the university?B. Late August or early September.A .Thanks for your information.B. My pleasure.

Xem thêm: Write Unit 5 Lớp 9 Write

Task 3:Work in groups. Discuss the process of applying to a tertiary institution in Vietnam.

(Làm câu hỏi từng nhóm. Bàn luận tiến trình nộp đơn vào trong 1 cơ sở đại học ở Việt Nam.)

Gợi ý hội thoại:

A. Can you tell me the process of applying to a university in Vietnam?B. Sure. First you must pass the GCSE examination. Then, you must send an application for the entrance examination.C. Oh. I must pass the entrance examination to be admitted khổng lồ a tertiary institution, mustn"t I?B. Sure.A. How long can I get the entrance exam result?B. About a month.C. So with the result. I can apply for a seat in a university?B. No. You must wait for the letter of acceptance from the university.A. Oh. Rather complicated! Then I can go lớn the admissions office of the university to vì the necessary process for a tertiary study.C. How long does it take lớn apply khổng lồ a university?B. About two months.A. Oh!