Unit 5 Lớp 8 Language Focus

     

Phần Language Focus sẽ giúp bạn học ôn tập trường đoản cú vựng với ngữ pháp của Unit 5: Study habits (Các thói quen học tập tập) bao gồm động từ khuyết thiếu hụt "should", câu mệnh lệnh, yêu cầu, lời răn dạy ở tiếng nói gián tiếp. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.
Bạn đang xem: Unit 5 lớp 8 language focus

*

LANGUAGE FOCUS - UNIT 5: STUDY HABITS

1.Complete the dialogues. Use the adverbs of manner in the box. (Hoàn thành hội thoại, sử dụng trạng ngữ mang lại trong khung.)

Giải:

a)

Hoa: Does Mrs. Nga speak English? (Nga nói giờ Anh không?)Lan: Oh, yes. She speaks English (0)well. (Ồ, có. Cô ấy nói giờ Anh xuất sắc lắm.)

b)

Hoa: cha always gets excellent grades. (Ba cơ hội nào cũng được dành điểm tốt.)Lan: That’s because he studies (1)hard. (Đó là chính vì anh ấy học chăm chỉ.)

c)

Hoa: That"s our bus! (Đó là xe cộ buýt của chúng ta.)Lan: Run (2)fastand we might catch it. (Chạy nhanh lên và bạn có thể đuổi kịp nó)

d)

Hoa: I’m very sorry. I know I behaved(3) badly. (Mình siêu xin lỗi. Bản thân biết tôi đã cư xử tồi tệ.)Lan: It’s all right, (Ổn thôi)

e)

Hoa: I can’t hear you, Lan. (Mình quan yếu nghe cậu nói gì, Lan.)Lan: Sorry, but I’m speaking (4)softlybecause I have a sore throat. (Xin lỗi, nhưng mình đề nghị nói dịu nhàng vì mình đang bị đau họng.)

2. Work with a partner. Look at the picture of Mr. Hao"shouse.Use the words in the box. Say what he should do. (Hãy thao tác làm việc với chúng ta học.

Xem thêm: Sáng Nay Mình Em Trước Gương, Lời Bài Hát Trái Tim Em Cũng Biết Đau (Beat)Xem thêm: Language Focus Unit 5 Lớp 12 Language Focus, Unit 5 Lớp 12 Language Focus

Chú ý tranh công ty ông Hào cùng nói xem ông ấy đề xuất làm gì, thực hiện từ đến trong khung.)

Giải:

Mr. Hao should repair the roof. (Ông Hào yêu cầu sửa mái nhà.)He should paint the house. (Ông ấy buộc phải sơn nhà.)He should cut the grass. (Ông ấy yêu cầu cắt cỏ.)He should replant the trees. (Ông ấy cần trồn lại cây.)He should mend the door. ((Ông ấy nên sửa lại dòng cửa.)

3.Work with a partner. Suppose YOU are Tim’s mother. Report Miss Jackson"s commands and requests in her conversation with Tim’s mother. (Hãy thao tác làm việc với chúng ta học. đưa sử chúng ta là mẹ của Tim, hãy tường thuật hầu như yêu ước và kiến nghị cùa cô Jackson vào cuộc rỉ tai vói mẹ của Tim.)

Giải:

a) “Please wait for me outside my office.’"=> Miss Jackson asked me khổng lồ wait for her outside her office. (Jackson yêu thương cầu chị em đợi cô ấy bên phía ngoài văn phòng của cô ấy ấy.)b) “Please give Tim his report thẻ for this semester.”=> Miss Jackson told me khổng lồ give you your report thẻ for this semester. (Cô Jackson đã bảo chị em gửi cho nhỏ bảng điểm học tập kỳ này.)c) “Can you help rim with his Spanish pronunciation?”=> Miss Jackson told me to lớn help you with your Spanish pronunciation.(Cô Jackson đang bảo người mẹ giúp con với môn phạt âm tiếng Tây Ban Nha của con)d) “Can you meet me next week?”=> Miss Jackson asked me khổng lồ meet her next week. (Cô Jackson yêu cầu mẹ gặp cô ấy vào tuần tới.)

4. Work with a partner. Report Miss Jackson"s advice she gave in her conversation with Tim"s mother. (Hãy thao tác với bạn học, tưòng thuật lời khuyên của cô Jackson nhưng mà cô đưa ra trong cuộc thủ thỉ với chị em của Tim.)

Giải:

a) "Tim should spend more time on Spanish pronunciation.”=> Miss Jackson said you should spend more time on Spanish pronunciation. (Cô Jackson nói rằng con buộc phải dành nhiều thời hạn hơn cho việc phát âm giờ Tây Ban Nha.)b) “Tim should practice speaking Spanish every day.”=> Miss Jackson said you should practice speaking Spanish every day. (Cô Jackson nói bé nên rèn luyện nói giờ đồng hồ Tây Ban Nha từng ngày.)c) "Tim should listen to Spanish conversations on TV.”=> Miss Jackson said you should listen lo Spanish conversations on TV. (Jackson bảo rằng con phải lắng nghe hồ hết cuộc nói chuyện bằng giờ đồng hồ Tây Ban Nha trên truyền hình.)d) “Tim should practice reading aloud passages in Spanish.”=> Miss Jackson said you should practice reading aloud passages in Spanish. (Jackson nói rằng bé nên rèn luyện đọc lớn tiếng Tây Ban Nha.)e) " Tim should use this dictionary to lớn find out how lớn pronounce Spanish words.”=> Miss Jackson said you should use this dictionary lớn find out how to lớn pronounce Spanish words. (Cô Jackson cho thấy thêm con nên áp dụng từ điển này để mày mò cách phạt âm những từ giờ Tây Ban Nha.)