Unit 6 lớp 8 read

     

Phần này sẽ giúp bạn học tập rèn luyện kỹ năng đọc hiểu trải qua chủ đề "The young pioneers club". Bạn học chăm chú gạch chân những từ vựng mới và những cách dùng từ thông dụng xuất hiện trong bài. Bài viết sau là nhắc nhở giải bài bác tập trong sách giáo khoa.


*

READ – UNIT 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB

Ho chi Minh Communist Youth Union is an organization for Vietnamese youth from 15 to 30 years of age. The Union builds good character, love for the nation, và encourages good citizenship, soft skills and personal fitness.Bạn sẽ xem: Unit 6 lớp 8 read

The Union was founded on March 26 1931 by the beloved President Ho bỏ ra Minh. It had different names over the years. One of its first names was ‘Vietnam Communist Youth Union’. In December 1976. It was officially named as it is called today: Ho chi Minh Communist Youth Union. However, people normally use the name The Youth Union" for short.

Bạn đang xem: Unit 6 lớp 8 read

The Youth Union, together with other vouth organizations such as the Young Pioneers Organization, the Vietnam Youth Federation, the Vietnam Students Union, often hold social activities such as Helping the Handicapped, Cleaning the Environment. Green Slimmer Volunteers Campaign, & other similar movements. These activities aim to help the young develop their public awareness and form their personality.

Ever since the Union was founded, its aims và principles, established by President Ho bỏ ra Minh, have been the guidelines for the young Vietnamese people of today và tomorrow.

Xem thêm: Lời Bài Hát Cùng Mắc Võng Trên Đường Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây

Dịch:

Đoàn thanh niên nước ta được thành lập và hoạt động ngày 26 mon 3 năm 1931 bởi quản trị Hồ Chí Minh thân yêu. Đoàn vẫn có các tên khác biệt trong nhiều năm. Giữa những cái tên đầu tiên của nó là "Đoàn giới trẻ cộng sản Việt Nam". Vào thời điểm tháng 12 năm 1976, nó thiết yếu thức chọn cái tên theo tên thường gọi ngày nay: Đoàn tuổi teen cộng sản hồ Chí Minh. Tuy nhiên, bạn ta hay được dùng tên Đoàn Thanh niên.

Đoàn Thanh niên, thuộc với những tổ chức không giống của tổ chức triển khai như Đội thiếu niên chi phí phong, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam, thường tổ chức các hoạt động xã hội như: giúp bạn Khuyết tật, lau chùi Môi trường. Chiến dịch tự nguyện Xanh, và các trào lưu khác tương tự. Những vận động này nhằm giúp thanh thiếu niên cải tiến và phát triển nhận thức xã hội và sinh ra nhân phương pháp của họ.

Xem thêm: Tài Liệu 250 Bài Tập Kỹ Thuật Điện Tử Có Lời Giải, (Pdf) 250 Bài Tập Kỹ Thuật Điện Tử

1. Fill in the missing information. (Điền thông tin còn thiếu)

Giải:

a)The Youth Union was founded in1931. (Đoàn tuổi teen được thành lập và hoạt động năm 1931.)b)In1976the Youth Union was officially named as it is called today. (Năm 1976, Đoàn bạn teen được xác định đặt thương hiệu như ngày nay.)c)The Youth Union"s activities aim lớn help the young developtheir public awareness & form their personality. (Các buổi giao lưu của Đoàn Thanh niên nhằm mục tiêu giúp thanh thiếu hụt niên cải tiến và phát triển nhận thức cộng đồng và ra đời nhân phương pháp của họ.)d)Its aims và principles have beenthe guidelinesfor the young Vietnamese people of today & tomorrow. (Mục đích và lý lẽ của nó là số đông dẫn lối cho những người Việt Nam ngày này và ngày mai.)

2. Answer. Then write the answers in your exercise book. (Trả lời. Kế tiếp viết các câu vấn đáp vào trong vở bài xích tập.)

Giải:

a)At what age can one join the Youth Union? (Ở tuổi nào chúng ta có thể gia nhập Đoàn Thanh niên?)=> From 15 khổng lồ 30 years of age can join the Youth Union. (Từ 15 cho 30 tuổi hoàn toàn có thể tham gia Đoàn Thanh niên.)b)When was the Youth Union founded? (Đoàn bạn teen được ra đời khi nào?)=> Union was founed on March 26 1931. (Đoàn đã có được tổ chức vào ngày 26 mon 3 năm 1931.)c)What is the complete name of the Youth Union? (Tên không hề thiếu của Đoàn tuổi teen là gì?)=> Ho bỏ ra Minh Communist Youth Union is the complete name of the Youth Union. (Đoàn giới trẻ cộng sản hcm là tên không thiếu thốn của Đoàn Thanh niên.)d)Can you name some social activities of the Youth Union? (Bạn hoàn toàn có thể nêu tên một số vận động xã hội của Đoàn Thanh niên?)=> These are Helping the Handicapped, Cleaning Environment, Green Summer Volunteers Campaign,...( Đó là đầy đủ giúp đỡ cho những người tàn tật, làm cho sạch môi trường, Chiến dịch Tình nguyện mùa hè Xanh, ...)e)What do these activities aim lớn help? (Các hoạt động này nhằm giúp gì?)=> These activities aim lớn help the young develope their public awareness & form their personality. (Những hoạt động này nhằm giúp thanh thiếu thốn niên phát triển nhận thức xã hội và hình thành nhân bí quyết của họ.)f)Who established the guidelines for the Vietnamese youth? (Ai tùy chỉnh thiết lập các hướng dẫn cho tuổi teen Việt Nam?)=> President Ho bỏ ra Minh established the guidelines for the Vietnamese Youth. (Chủ tịch sài gòn đã cấu hình thiết lập các giải đáp cho bạn teen Việt Nam.)g)(open question - optional: thắc mắc mở - tùy ý)What names have the Youth Union had over the years? (Đoàn tuổi teen đã bao gồm tên nào trong những năm qua?)=> The Youth Union had different names over the years. Its names was "Vietnam Communist Youth Union", "Ho đưa ra Minh Communist Youth Union",... (Đoàn giới trẻ có các tên khác biệt trong những năm. Đó là "Đoàn giới trẻ cộng sản Việt Nam", "Đoàn giới trẻ cộng sản hồ nước Chí Minh",...)