Tiếng anh lớp 8

     

Lắng nghe đoạn hội thoại giữa Na và Nam nhằm biết các bạn ấy sẽ làm cái gi và không làm cho gì, sau đó trả lời các thắc mắc và yêu ước được cho. Chăm chú cách phạt âm và biện pháp dùng các từ vựng mới và ngữ pháp thì sau này đơn. Nội dung bài viết sau là gợi ý giải bài bác tập trong sách giáo khoa.
Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 8

*

LISTEN – UNIT 7: MY NEIGHBORHOOD

Na is new lớn the neighborhood. She’s talking with phái nam about what she going to vì chưng on the weekend. Look at the advertisement of " What is on this week. (Na là người mới ở vùng này. Cô ấy đang thì thầm với nam về phần lớn gì cô ấy sắp tới làm vào ngày nghi cuối tuần này. Hãy xem quãng cáo về "Cái gì được chiếu tuần này? ”)

1. Listen to the conversation. Then fill the blank in each of the advertisement with one phrase from the box. (Hãy nghe đối thoại rồi điền vào mỗi khu vực trống trong truyền bá sau một nhiều từ tương thích cho trong khung.)

Giải:

The New ComerThe Town GroundEnglish Speaking contestThe Culture House

Nội dung bài nghe:

Na: Hi. Nam.Nam: Hello, Na. What are you going to do this weekend?Na: I"m not sure. I just don’t know what lớn do và where khổng lồ go in this new neighborhood.Nam: Why don"t we look at “What"s on this week?” in the newspaper.Na: Good idea. Can you suggest what I should do?Nam: vày you like movies? There"s a new film at the Millennium Cinema.Na: What’s that? The New Comer, Australian film. I’ve seen this film before. I saw it on Star Movies.Nam: You did?Na: Yes. Here, the photo exhibition at the Culture House sounds exciting!Nam: But it does not open during the weekend. And you can not go khổng lồ the English Speaking contest either. It is on Thursday. Ah, yes. Here, soccer, a match between Le vị school & Quang Trung school, the best U15 teams in our province. I will definitely go và see it with Ba & Minh.Na: Where do they play?Nam: At the Town Ground. This is a very special event in town. I can tell you. Vì you like to join us?Na: Oh. Yes. I’d love to. I’ve never been to lớn a soccer match before. It must be fun to watch a real match at the stadium.

Xem thêm: Trắc Nghiệm Bài Ôn Dịch Thuốc Lá (Có Đáp Án), Bài Tập Trắc Nghiệm Ôn Dịch Thuốc Lá (Có Đáp Án)


Xem thêm: Chỉ Là Đôi Môi Chỉ Là Vài Câu Yêu Thôi Mà, Lời Bài Hát Đếm Ngày Xa Em


And I’d like to visit the Town Ground, too.Nam: Great. I"ll tell Mirth & Ba to come khổng lồ your trang chủ and we all go together. Remember the match starts at 4 pm, but we must be there by 3.30 if we don"t want to lớn miss the opening show.

Dịch:

Na: Xin chào. Nam.Nam: Xin chào, Na. Cậu sẽ làm đầy đủ gì vào cuối tuần này?Na: Mình ko chắc. Tôi chỉ không biết phải làm gì và đi đâu trong khu phố mới này.Nam: tại sao chúng ta không coi "Có gì vào tuần này?" vào tờ báo.Na: Ý tốt đấy. Cậu hoàn toàn có thể đề xuất xem mình nên làm cái gi không?Nam: Cậu say mê phim điện ảnh không? gồm một bộ phim truyện mới tại rạp chiếu phim phim Millennium.Na: đồ vật gi vậy? The New comer, một tập phim Úc. Mình đã xem bộ phim này trước đây. Mình đã xem nó bên trên Star Movies.Nam: Cậu coi rồi sao?Na: Ừ. Đây này, cuộc triển lãm hình ảnh tại bên Văn hoá nghe có vẻ thú vị!Nam: nhưng mà nó không open vào cuối tuần. Và cậu cũng thiết yếu đến hội thi tranh biện giờ Anh. Nó ra mắt vào lắp thêm Năm. Ah, tất cả rồi. Nhẵn đá, một trận đấu giữa trường Lê Đỗ cùng trường học tập Quang Trung, team U15 tốt nhất có thể trong thức giấc của bọn chúng ta. Mình chắc chắn rằng sẽ đi cùng với bố và Minh.Na: Họ đùa ở đâu?Nam: trên Town Ground. Đây là 1 trong những sự kiện rất quan trọng trong thị trấn. Mình có thể nói cho cậu. Cậu vẫn muốn tham gia với bọn chúng tớ không?Na: Oh. Có. Mình cực kỳ muốn. Mình chưa từng được coi một trận đấu soccer trước đây. Thiệt thú vị lúc chứng kiến tận mắt trận đấu thật sự tại sảnh vận động. Với mình có muốn đến thăm Town Ground.Nam: xuất xắc vời. Mình đang nói cùng với Minh và tía về nhà của cậu và tất cả bọn họ sẽ đi thuộc nhau. Hãy lưu giữ trận đấu ban đầu lúc 4 giờ đồng hồ chiều, nhưng chúng ta phải ở kia 3:30 nếu bọn họ không muốn bỏ lỡ buổi trình diễn.

2. Listen khổng lồ the conversation again and kiểm tra (✓) the correct box for True, False or No Information. (Nghe đoạn hội thoại lần nữa và đánh dấu (✓) vào ô phù hợp. Đúng, sai hoặc không có thông tin)

Giải:

True

False

No Information

a) na does not know the neighborhood very well. (Na không biết nhiều về khu dân cư.)

b)Na doesn’t like movies. (Na không thích xem phim)

c) na will go to lớn the photo exhibition this weekend. (Na sẽ đi mang đến buổi triển lãm ảnh vào cuối tuần.)

d) mãng cầu won"t go lớn the English speaking contest. (Na sẽ không còn đi đến hội thi tranh biện giờ Anh.)

kimsa88
cf68