Unit 7 Lớp 8 Write

     

Phần "Writing" vẫn giúp chúng ta vận dụng từ bỏ vựng và ngữ pháp đã học viết một thông tin tập thể. Bạn học chú ý bố viên và cách bố trí để viết một thông báo sao để cho ngắn gọn mà vẫn không hề thiếu thông tin. Bài viết sau là nhắc nhở giải bài bác tập trong sách giáo khoa.


*

WRITE – UNIT 7: MY NEIGHBORHOOD

1. Read the community notice. (Đọc những thông tin tập thể.)

Dịch:

Tổ dân phố trằn Phú và các chủ cửa ngõ hàngCUỘC HỌP BÀN VỀ CÁC ẢNH HƯỞNG CỦA KHU sở hữu SẮM MỚI

Ngày: 20/5 Thời gian: 8.00 pm

Địa điểm: siêu thị phụ kiện của Bình, 12 phố mặt hàng Da

Liên lạc cùng với Phạm Văn Tài ở add trên để hiểu biết thêm thông tin.

Bạn đang xem: Unit 7 lớp 8 write

2. Use the similar format to write a notice about the English Speaking contest below. (Tương từ như bên trên hãy viết thông tin về hội thi hùng biện tiếng Anh dưới đây.)

The school English Speaking Club is going to lớn hold a speaking contest to celebrate the Teachers" Day. The contest will be at Hall 204, Building G, from 7.30 pm lớn 10.00 pm on November 15. The person to contact is Tran Thi Thu Hang of class 8H. (Câu lạc bộ Nói giờ Anh của ngôi trường sẽ tổ chức cuộc thi nói để mừng đón Ngày bên giáo. Cuộc thi sẽ tiến hành tổ chức tại quảng trường 204, Tòa đơn vị G, tự 7g30 đến 10g00 ngày 15/11. Bạn liên lạc là è cổ Thị Thu Hằng lớp 8H.)

Giải:

The school English Speaking ClubHOLDING A SPEAKING CONTESTTO CELEBRATE THE TEACHERS’ DAY

Date: November 15

Time: 7.30 pm - 10.00 pm

Place: Hall 204, Building G

Please tương tác Tran Thi Thu Hang of Class 8H at the above address for more information.

Dịch:

Câu lạc bộ tranh biện tiếng AnhTỔ CHỨC CUỘC THI TRANH BIỆN ĐỂ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Ngày: 15/11

Thời gian: 7h30 tối – 10h tối

Địa điểm: trung tâm vui chơi quảng trường 204, tòa nhà G

Liên lạc với nai lưng Thị Thu Hằng lớp 8H ở showroom trên để hiểu biết thêm thông tin.

Xem thêm: Hình Trăng Lưỡi Liềm Trên Quốc Kỳ Của Uzbekistan Có Ý Nghĩa Của Trăng Lưỡi Liềm

3. Write one or two notices about your class meeting & / or your Sports Club meeting. (Hãy viết một hoặc hai thông báo về buổi họp lớp cùng hoặc cuộc họp Câu lạc cỗ Thể thao.)

Giải:

Class 8AHOLDING A CLASS MEETING khổng lồ MAKE PLANS FOR THE CAMPING TRIP NEXT MONTH

Date: April 25

Time: 8 am

Place: Room 12, Building B

Please contact Nguyen Anh Tuan of Class 8A at the above address for more information.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 99 Sgk, Giải Bài Tập 1, 2, 3, 4, Giải Bài 1, 2, 3, 4 Trang 99 Sgk Toán 5

Dịch:

Lớp 8ATỔ CHỨC HỌP LỚP BÀN VỀ CHUYẾN CẮM TRẠI VÀO THÁNG SAU

Ngày: Ngày 25 tháng 4

Thời gian: 8 tiếng sáng

Địa điểm: chống 12, Tòa đơn vị B

Vui lòng tương tác Nguyễn Anh Tuấn lớp 8A tại showroom trên để hiểu thêm thông tin.