Writing

     

Phần Writing reviews cách thu xếp ý và viết một đoạn văn chủ đề The Asian Games (Đại hội thể dục Châu Á). Bài viết dưới đây hỗ trợ các tự vựng và kết cấu cần chú ý cũng như phía dẫn phương pháp giải bài xích tập vào sách giáo khoa giúp bạn học trong việc học tập giờ Anh trên lớp cũng tương tự trong những bài kiểm tra.


*

Suppose Vietnam is going lớn host the coming Asian Games. Write a paragraph of about 120 words to describe the preparations for the Games, using the cues given below.

Bạn đang xem: Writing

(Giả sử việt nam sẽ đăng cai tổ chức Đại hội thể dục thể thao châu Á sắp tới. Viết một quãng văn khoảng 120 trường đoản cú để miêu tả việc sẵn sàng cho Đại hội, thực hiện các lưu ý đã mang lại dưới đây.)

Build (Xây dựng)One more National Stadium, some sports buildings & car parks (Xây thêm 1 sân vận chuyển quốc gia, vài bên thể thao và địa điểm đỗ xe ô tô)
Upgrade (Nâng cấp)National Sports Centers and local stadiums (because they are not in good condition) (Trung trọng tâm thể thao tổ quốc và những sân vận động địa phương (Vì chúng không hề trong tình trạng xuất sắc nữa))
Widen (Mở rộng)Training areas and roads lớn sports buildings (Khu vực rèn luyện và đường mang lại nhà thể thao)
Equip (Trang bị)Hotels, guests houses with modern facilities (also special services for disabled athletes) (Khách sạn, công ty khách với các đại lý vật chất tiến bộ (cũng có các dịch vụ đặc trưng cho các vận khích lệ khuyết tật)
Promote and advertise (xúc tiến với quảng cáo)Preparations for the Asian Games on the radio and TV (Sự sẵn sàng cho Đại hội thể dục châu Á bên trên đài với ti vi)
Recruit (Tuyển dụng)Volunteers to serve the games (university teachers & students with good English) (Tình nguyện viên sẽ giúp đỡ cho Đại hội (giảng viên đại học và sv với giờ đồng hồ Anh tốt)
Hold (Tổ chức)Competition to choose an official tuy vậy (Các cuộc thi để chọn bài bác hát chính thức)

Đoạn văn 1:

To prepare for the coming Asian Games, we have a lot of things to do. First of all, we will build one more National Stadium. & we will tăng cấp the National sports Centres and local stadiums because they are not in good condition. Then the training ares and roads to lớn sports buildings need khổng lồ be widened. Next, we have to equip more hotels & guest houses with modern facilities. After that, we will recruit volunteers to lớn serve the Games & hold a competition lớn choose an official tuy nhiên for welcoming the Asian Games.

Xem thêm: Please Wait - Soạn Sử 9 Trang 109

One more important thing is that it is necessary to promote and advertise the preparations for the Asian Games on the radio và TV. We hope that the coming Asian Games in Vietnam will be successful.

Xem thêm: Trong Một Nhóm A Trừ Nhóm - Trong Một Nhóm A, Trừ Nhóm Viiia Theo

Đoạn văn 2:

To prepare for the coming Asian Games, we have a lot of things khổng lồ do. First of all, we will build one more National Stadium, some sports buildings & car parks. The National Sports Centers & local stadiums are not in good condition, so they need to lớn be upgraded. And we will Widen the training areas, roads và sports buildings. Then we have khổng lồ equip all hotels and guest houses with modern facilities khổng lồ welcome foreign athletes & visitors. These hotels should also have special services for disable athletes. It is necessary lớn promote and advertise all the preparations for the Asian Games on the radio and T.V. Finally, we need to lớn recruit volunteers to serve the Games. These people should be university teachers & students with good English. One more important thing is that we have to lớn hold a competition lớn choose an official tuy nhiên for welcoming the Asian Games.