A/ Quy định vận chuyển

  • Quý khách đặt hàng với số lượng từ 50 tấm tới 100 tấm: Hỗ trợ vận chuyển 50% ( Áp dụng TPHCM, Bình Dương, Biên Hòa.)
  • Quý khách đặt hàng với số lượng từ 100 tấm tới 150 tấm: Hỗ trợ vận chuyển 70% ( Áp dụng TPHCM, Bình Dương, Biên Hòa.)
  • Quý khách đặt hàng với số lượng trên 200 tấm: Hỗ trợ vận chuyển 100% ( Áp dụng TPHCM, Bình Dương, Biên Hòa)

B/ Quy định đổi trả hàng:

  • Quý khách hàng vui lòng kiểm tra kỹ hàng hóa trước khi nhận hàng.
  • Đổi trả hàng ngay tại địa điểm giao hàng: Ván không đủ chất lượng, nứt tét dưới 5cm. Đổi sản phẩm khác cùng chất lượng cho đơn hàng kế tiếp.